Защо да ни се доверите

Добре дошли в BTI , където се ангажираме да спечелим вашето доверие.

Като екип от над 40 писатели от цял ​​свят, ние сме специализирани в предоставянето на надеждна и точна информация за инвестирането и крипто индустрията.

Нашите прозрачни редакционни указания гарантират обективност и задълбочена проверка на фактите.

С нашия опит от първа ръка и доверени медийни споменавания, ние се стремим да ви дадем знанията, от които се нуждаете, за да вземате информирани решения.

Доверете ни се, за да предоставим безпристрастно съдържание и ценни прозрения, на които можете да разчитате.

bti екип

Опитни и специализирани писатели

В BTI нашият екип от опитни и специализирани писатели гарантира най-високо качество на съдържанието. Нашите автори притежават задълбочено разбиране на инвестиционната и крипто индустрията, с богат опит и познания в индустрията.

Те са в крак с най-новите тенденции, разпоредби и разработки, което им позволява да предоставят точна и проницателна информация на нашите читатели. Много от нашите автори имат опит от първа ръка в инвестирането и крипто индустрията, което им дава уникална гледна точка и разбиране на предизвикателствата и възможностите, пред които са изправени инвеститорите.

Този опит им позволява да предоставят съдържание, което е подходящо, информативно и ценно за нашата аудитория. Ние се гордеем с експертизата и познанията в индустрията на нашите автори, тъй като те играят решаваща роля в поддържането на стандарта за високи постижения, с който BTI е известен.

Прозрачни редакционни указания

Нашите прозрачни редакционни указания гарантират, че нашето съдържание е надеждно и надеждно. Ние разбираме важността на прозрачността в журналистиката, поради което даваме приоритет на поддържането на редакционната почтеност и избягването на конфликти на интереси.

Нашите насоки подчертават необходимостта от задълбочена проверка на фактите и проверка на информацията преди публикуване. Ние вярваме в предоставянето на нашите читатели на точно и безпристрастно съдържание, без каквото и да е външно влияние. От нашите писатели се очаква да се придържат към тези насоки, за да гарантират най-високите стандарти на журналистическата етика.

Ние се стремим да бъдем прозрачни в нашите процеси, от подбора на писатели с опит в конкретни теми до стриктна корекция и редактиране. Следвайки тези указания, ние се стремим да изградим доверие с нашите читатели и да предоставим надеждна информация, на която те могат да разчитат.

Прозрачни редакционни указания

Последователен и достъпен тон

Ние поддържаме последователен и достъпен тон, като ангажираме нашите читатели с ясен и кратък език в нашите статии. Това гарантира, че нашето съдържание е лесно разбираемо и свързано, дори когато обсъждаме сложни теми. Поддържането на последователен тон е важно, защото помага за изграждането на доверие с нашите читатели и позволява сплотено четене.

За да направим сложните теми достъпни, ние използваме различни стратегии. Ние разделяме сложните концепции на по-прости термини, предоставяме примери и аналогии за подпомагане на разбирането и използваме визуални елементи, когато е подходящо. Освен това избягваме жаргон и технически език, който може да обърка нашите читатели.

Задълбочен процес на корекция

Поддържайки нашия ангажимент за ясно и достъпно съдържание, ние осигуряваме задълбочен процес на корекция на всяка статия, гарантирайки точност и професионализъм. Нашият екип от опитни коректори преглежда щателно всяка част от съдържанието, за да идентифицира и коригира всички грешки или несъответствия. Този процес включва внимателна проверка на граматиката, правописа, пунктуацията и фактическата точност.

Също така сме установили процедури за докладване на грешки, които позволяват на читателите да ни уведомяват за грешки, на които се натъкват. Ние ценим прозрачността и приемаме тези доклади сериозно, като незабавно адресираме всички грешки и правим необходимите корекции.

Нашата цел е да предоставим на нашите читатели надеждна и достоверна информация и нашият задълбочен процес на корекция е решаваща стъпка за постигането на тази цел.

Редакционна независимост

Редакционна независимост и без плащания от трети страни

За да гарантираме нашата редакционна независимост и да избегнем всякакви потенциални конфликти на интереси, ние стриктно се придържаме към политиката да не приемаме никакви плащания от трети страни за конкретни теми. Този ангажимент към етичните журналистически практики е от съществено значение за поддържането на нашата редакционна почтеност.

Ние вярваме, че безпристрастното докладване е от решаващо значение за предоставянето на нашите читатели на точна и надеждна информация. Отказвайки плащания от трети страни, можем да дадем приоритет на интересите на нашите читатели пред всякакви външни влияния. Тази политика ни позволява да поддържаме нашата обективност и да гарантираме, че съдържанието ни е свободно от каквото и да е неправомерно влияние.

Ние сме посветени на предоставянето на прозрачни и задълбочени репортажи и нашият ангажимент за редакционна независимост е основен аспект на нашите журналистически принципи.

Надеждни интеграции в реално време

Нашият ангажимент да предоставяме надеждна информация в реално време се гарантира чрез стабилни интеграции. Ние внимателно подбираме API, като CoinAPI и CoinMarketCap API , за да осигурим бързи и точни данни. Ние използваме само утвърдени API, които имат доказана надеждност.

Освен това, ние стриктно тестваме платформи и приложения, за да гарантираме тяхната точност и надеждност. Нашите писатели придобиват опит от първа ръка, като изпробват платформите, които покриват, проучвайки фактори като регистрация, процеси на депозит, интерфейс за търговия, такси, сигурност и поддръжка. Ние използваме задълбочени методологии за тестване, за да гарантираме, че информацията, която предоставяме, е точна и надеждна.

Използване на установени API

Ние гарантираме надеждността на нашата информация, като използваме добре установени API за данни в реално време. Чрез интегрирането на тези API, като CoinAPI и CoinMarketCap API , ние сме в състояние да предоставим на нашите читатели бърза и точна информация.

Ползите от използването на тези добре установени API са многобройни. На първо място, те гарантират надеждността на нашите източници на данни, тъй като тези API са известни със своята точност и достоверност.

Освен това използването на установени API ни позволява да имаме достъп до широк набор от точки с данни, което ни дава цялостен поглед върху пазара. Това ни позволява да предоставим на нашите читатели актуална и ценна информация.

Строго тестване за точност и надеждност

Строго тестване за точност и надеждност

Как гарантираме точността и надеждността на нашата информация?

В BTI имаме строги методи за тестване, за да проверим точността и надеждността на платформите и приложенията, които покриваме. Нашите писатели придобиват опит от първа ръка, като сами изпробват тези платформи, изследвайки фактори като регистрация, процеси на депозит, интерфейс за търговия, такси, сигурност и поддръжка.

Ние също така разчитаме на утвърдени API, като CoinAPI и CoinMarketCap API , за предоставяне на точни данни в реално време.

В допълнение, нашият модел на финансиране е предназначен да поддържа нашата редакционна независимост и да гарантира безпристрастно съдържание. Ние генерираме приходи чрез партньорски маркетинг, като внимателно избираме партньори въз основа на продукти и услуги, които нашият екип би използвал сам.

Бъдете сигурни, ние се ангажираме да ви предоставим точна и надеждна информация, на която можете да се доверите.

Опит от първа ръка с покрити платформи

Нашият екип придобива опит от първа ръка с платформите, които покриваме. Ние вярваме, че за да предоставим точна и ценна информация на нашите читатели, е изключително важно да имате пряк опит с тези платформи. Това ни позволява да оценим задълбочено техните функции, функционалност и цялостно потребителско изживяване.

Нашият процес включва извършване на задълбочени прегледи на платформата, където оценяваме различни аспекти като регистрация, процеси на депозити, интерфейс за търговия, такси, сигурност и поддръжка. Освен това, ние активно търсим и разглеждаме обратната връзка с потребителите, за да придобием цялостно разбиране на силните и слабите страни на тези платформи.

Бизнес модел за печалба

За да подкрепим нашата мисия за предоставяне на точна и ценна информация, ние работим като бизнес модел с печалба. Разбираме важността на рентабилността и журналистическата почтеност и се стремим да балансираме генерирането на приходи с безпристрастното съдържание.

Като бизнес с печалба, ние генерираме приходи чрез партньорски маркетинг. Искаме обаче да уверим нашите читатели, че нашите принципи не са компрометирани за партньорите и се ангажираме да създаваме безпристрастно съдържание. Нашите партньори са избрани въз основа на продукти и услуги, които нашият екип би използвал сам, като гарантираме, че поддържаме ангажимента си да предоставяме обективна информация.

Ние вярваме, че е възможно да бъдем печеливши, като поддържаме нашата журналистическа почтеност. Ние сме посветени на прозрачността и предоставянето на ценно съдържание на нашите читатели, без да правим компромис с нашия ангажимент за безпристрастно докладване.

Бизнес модел за печалба

Безпристрастно съдържание въпреки партньорския маркетинг

Въпреки нашия бизнес модел с печалба и приходите, генерирани чрез партньорски маркетинг, ние поддържаме ангажимента си към безпристрастно съдържание. Балансирането на партньорските партньорства и осигуряването на безпристрастни препоръки за продукти е основен приоритет за нас.

Ние внимателно избираме нашите партньори въз основа на продуктите и услугите, които нашият екип би използвал лично. Принципите не се компрометират в името на партньорите. Нашите автори и редактори следват стриктни редакционни указания, които наблягат на прозрачността, проверката на фактите и избягването на конфликт на интереси.

Ние също имаме строги мерки за контрол на качеството, за да поддържаме целостта на нашето съдържание. Освен това, ние насърчаваме обратната връзка на читателите и докладването за грешки, за да гарантираме, че всички грешки са своевременно коригирани.

Нашата цел е да предоставим обективна, изчерпателна и прозрачна информация на нашите читатели, независимо от нашите партньорски партньорства.

Доверени медийни споменавания и присъствие в социалните медии

Представяйки се в добре известни медии и имайки силно присъствие в социалните медии, BTI изгради доверие и надеждност сред своята аудитория.

Уебсайтът е споменат в реномирани медии като New York Times, The Guardian, Business Insider, Bloomberg и Huffington Post. Той също така беше споменат в медиите от IBM, TechCrunch, Yahoo Finance, Associated Press, Coindesk, International Business Times, The Observer и Engadget.

Тези медийни споменавания демонстрират признанието и доверието, което BTI е спечелило в индустрията.

В допълнение към медийното доверие, BTI има значителен ангажимент в социалните медии със страница във Facebook, която може да се похвали с 13 000 последователи и емисия в Twitter с 13,3 000 последователи.

Това силно присъствие в социалните медии позволява директно взаимодействие с аудиторията и допълнително повишава доверието и надеждността, които BTI е установила.

често задавани въпроси

Как BTI гарантира експертизата на своите автори?

Осигуряването на експертиза и проверката на писателя са от решаващо значение за нашия процес. Имаме разнообразен екип от над 40 писатели от цял ​​свят, с богат опит в инвестирането и крипто индустрията. Нашите автори се специализират в конкретни теми въз основа на техния опит, като гарантират задълбочени познания. Поддържаме високи редакционни стандарти чрез стриктна проверка на фактите, корекция и спазване на редакционните и стилови указания. Това гарантира, че нашето съдържание е точно, надеждно и надеждно.

Какви мерки се предприемат за поддържане на прозрачност и избягване на конфликти на интереси в редакционния процес?

Мерките, предприети за поддържане на прозрачност и избягване на конфликти на интереси в нашия редакционен процес, включват:
Строги редакционни указания, които гарантират прозрачност, избягване на конфликт на интереси и проверка на фактите.
Съчетаване на нашия екип от над 40 писатели с теми въз основа на техния личен опит, гарантиране на най-високо ниво на знания и достоверност.
Поддържане на редакционна независимост и неприемане на плащания от трети страни за конкретни теми.
Тези мерки гарантират, че нашето съдържание е безпристрастно, прозрачно и надеждно.

Как BTI гарантира последователен и достъпен тон в своите статии?

Ние гарантираме последователен тон и достъпно писане в нашите статии, като следваме стриктни редакционни указания. Нашият екип от опитни автори е специализиран в конкретни теми, което им позволява да поддържат последователен тон в своите статии.
Освен това нашите насоки за стил ни помагат да комуникираме сложни концепции по достъпен начин. Ние също коригираме нашите статии, за да избегнем грешки, които могат да попречат на разбирането.

Можете ли да обясните щателния процес на корекция, през който преминават статиите BTI ?

Нашите статии в BTI преминават през задълбочен процес на корекция, за да се гарантира точност и качество.
Нашият екип от писатели, с техния опит в инвестирането и крипто индустрията, създават добре проучено съдържание.
След написването статиите се преглеждат внимателно от нашите редактори, за да се проверят за грешки или несъответствия.
Този процес помага да се поддържа последователен и достъпен тон в нашите статии.
Ние се гордеем с експертизата на нашите писатели и строгия процес на корекция, който гарантира надеждна и достоверна информация за нашите читатели.

Как BTI поддържа редакционна независимост и гарантира, че не се приемат плащания от трети страни за конкретни теми?

Поддържането на редакционната независимост е от изключителна важност за нас. Имаме строги указания, за да гарантираме, че не се приемат плащания от трети страни за конкретни теми.
Нашите автори са съгласувани с теми въз основа на техния личен опит и се придържат към нашите редакционни указания, които дават приоритет на прозрачността и проверката на фактите.
Ние ценим безпристрастното съдържание и не правим компромис с нашите принципи за финансова печалба. Доверието и почтеността са в основата на всичко, което правим.