Политика за поверителност

Ние (Ние“, „Нас“ или „Нашите“ се ангажираме да осигурим сигурността на Вашите Лични данни и Вашата поверителност.

Настоящата Политика за поверителност е създадена, за да ви информира за това как управляваме, събираме, съхраняваме и използваме информацията, която предоставяте във връзка с уебсайта x-bitcoin-club.com ( „Уебсайтът„).

Ние ще спазваме следните принципи:

 • да бъдем прозрачни по отношение на събирането и обработката на Лични данни за вас:

За нас е важно да разполагате по всяко време с цялата информация, която Ви е необходима, за да вземате информирани решения относно обработката на Лични данни за Вас, когато посещавате нашия Уебсайт или когато се съгласявате да започнете да търгувате с платформа за търговия на трета страна. За тази цел Ние ще използваме различни техники и мерки, за да ви предоставим подходяща информация за обработката на Лични данни за вас по подходящ начин и в подходящо време.

Освен това, ако установим, че е необходимо да ви предоставим конкретна информация, ще ви я предоставим в подходящото време и на подходящото място.

Също така с удоволствие ще отговорим на всички ваши въпроси и ще ви предоставим всички необходими разяснения при спазване на законовите ограничения. За тази цел можете да се обърнете към Нас, като изпратите имейл на следния адрес: [email protected]

 • Да обработваме Лични данни за Вас единствено за целите, посочени в Политиката:

Целите, за които можем да обработваме Лични данни за Вас, включват, inter alia, да направим Уебсайта достъпен за Вас и да Ви предоставим връзка с платформи за търговия на трети страни (наричани по-долу „Услуги“), за подобряване на потребителското изживяване в Уебсайта, за подобряване на Услугите (включително Уебсайта), за защита на Нашите права и интереси, за извършване на бизнес и административна дейност, която подпомага предоставянето на Услугите на потребителите на Уебсайта, и/или за спазване на всякакви законови и/или регулаторни изисквания.

Освен това Ние ще обработваме Лични данни за Вас, за да разберем Вашите лични нужди и предпочитания.

 • Да инвестираме значителни ресурси, за да спазваме правата ви във връзка с личните ви данни:

Използваме значителни ресурси, за да ви позволим да упражнявате правата си като субект на данни. Следователно можете да се обърнете към Нас по всяко време, когато желаете да прегледате Личните данни за вас, да ни помолите да ги променим, изтрием, да спрем да ги използваме за конкретни цели или като цяло, или да ги прехвърлим на вас или на трета страна. Ще изпълним желанията ви в съответствие със закона.

 • За да защитим Личните ви данни:

Въпреки че не можем да обещаем абсолютна защита на Личните данни за вас, можем да обещаем, че използваме и ще продължим да използваме широк набор от средства и мерки, целящи да гарантират, че Личните данни за вас са защитени.

Нашата пълна политика за поверителност

1. Обхватът?

Настоящата Политика описва какви Лични данни събира Дружеството за физически лица и как ги събира, използва, споделя с трети страни, защитава, обработва и т.н.

В тази Политика „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице. Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано пряко или в комбинация с допълнителна информация, с която разполагаме или до която имаме достъп.

В настоящата Политика „обработката“ на Лични данни се отнася до всяка операция или набор от операции, извършвани с Лични данни, включително събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, използване, разкриване чрез предаване, разпространение или предоставяне по друг начин, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване на Лични данни.

Услугите ни са предназначени за широка публика и не са насочени към деца под 18-годишна възраст. Не събираме и не изискваме информация от лица под 18-годишна възраст, нито пък съзнателно позволяваме на такива лица да имат достъп до нашите Услуги. Ако научим, че е събрана информация за дете, ще предприемем разумни стъпки, за да изтрием тази информация възможно най-скоро.

2. Кога събираме лични данни за вас?

Ние събираме Лични данни за Вас, когато използвате Услугите, използвате каналите за услуги и използвате Уебсайта. В някои случаи вие активно ни предоставяте Личните данни, а в други случаи Ние събираме Личните данни за вас, като разглеждаме и анализираме използването на нашите Услуги и/или нашите канали за услуги или получаваме вашите данни от нашите партньори – трети страни.

3. Липса на задължение за предоставяне на лични данни на Дружеството и последиците от това

Не сте задължени да ни предоставяте Лични данни за вас. В някои случаи обаче непредоставянето на такива Лични данни ще ни попречи да Ви предоставим Услугите, ще попречи на използването на Уебсайта и/или ще доведе до неправилно функциониране на Услугите и Уебсайта.

4. Какви видове лични данни събираме? Лични данни, които събираме при всяко влизане в Уебсайта:

тази информация включва дневник на онлайн активността, информация за трафика (включително, без ограничение, IP адрес, време на достъп, дата на достъп, посетена(и) уеб и мобилна(и) страница(и), използван език, доклади за срив на софтуера и вид на използвания браузър, информация за устройството, което сте използвали. Част от тази информация може да не ви идентифицира лично и следователно да не представлява лични данни.

Лични данни, които получаваме от вас: всички Лични данни, които ни предоставяте по собствена воля, когато се свързвате с платформа за търговия на трета страна чрез нас.

Лични данни, които изрично предоставяте за предоставяне на платформи на трети страни, за да търгувате: тази информация включва вашето пълно име, телефонен номер и имейл адрес.

5. Целите на обработката на лични данни и тяхното правно основание

Дружеството обработва Вашите Лични данни за една или повече от целите, описани в този раздел, и в съответствие със съответното правно основание.

Дружеството няма да обработва Лични данни за Вас, освен ако няма правно основание за това. Правните основания, съгласно които Дружеството може да обработва Лични данни за вас, са следните:

 • Вие сте дали съгласието си за обработване на Вашите Лични данни за една или повече конкретни цели. Това се отнася за случаите, в които изрично предоставяте данните си чрез Уебсайта, за да можем да ги предоставим на платформа за търговия на трета страна.
 • Обработката е необходима за целите на легитимните интереси, преследвани от Дружеството или от трета страна. Например за целите на подобряване на Услугите ни или за упражняване или защита на правни претенции.
 • Обработката е необходима за спазването на правно задължение, на което Дружеството подлежи.

Ако желаете да получите повече информация за това как обработката е необходима за целите на легитимните интереси, преследвани от Дружеството или от трета страна, можете да се обърнете към нас, като изпратите уведомление на имейл адреса по всяко време.

Следващият списък очертава целите, за които можем да обработваме Лични данни за вас, и правното основание за всяка такава обработка:

ЦелПравно основание
1За да предоставим данните ви на трети страни по ваше искане, за да се доближим до цифровите технологии, търговията може да събира лични данни за вас, за да ги предостави на трети страни, ако изрично поискате това.Вие сте дали съгласието си за обработване на Вашите Лични данни за една или повече конкретни цели.
2За да отговорим на Вашите запитвания, искания и/или жалби, е необходимо обработване на Лични данни за Вас, за да отговорим на Вашите запитвания относно използването на Услугите.Обработката е необходима за целите на легитимните интереси, преследвани от Дружеството или от трета страна.
3За да спазим всякакви правни задължения или съдебни или административни заповеди, ние обработваме Лични данни за вас, за да спазим различните си правни задължения.Обработката е необходима за спазването на правно задължение, на което Дружеството подлежи.
4За да подобрим Услугите сиМожемда използваме Лични данни за вас, за да подобрим Услугите си. Такава обработка включва, inter alia, всички регистри на сривове или други доклади за неизправности, получени във връзка с Услугите.Обработката е необходима за целите на легитимните интереси, преследвани от Дружеството или от трета страна.
5За да предотвратим измама, злоупотреба с нашите услугиОбработката е необходима за целите на легитимните интереси, преследвани от Дружеството или от трета страна.
6За да извършваме и поддържаме различни дейности, подпомагащи предоставянето на Услугите ниТакивадейности включват бек-офис функции, дейности по бизнес развитие, вземане на стратегически решения, механизми за надзор и др.Обработката е необходима за целите на легитимните интереси, преследвани от Дружеството или от трета страна.
7За извършване на анализ, включително статистически анализИзползвамеразлични аналитични мерки (включително статистически), за да вземаме решения по различни въпроси.Обработката е необходима за целите на легитимните интереси, преследвани от Дружеството или от трета страна.
8За да защитим интересите, правата и активите на нас и на трети страни, включително завеждане, упражняване или защита на правни искове.Можем да обработваме Лични данни за Вас, за да защитим Нашите интереси, права и активи или тези на трети страни, в съответствие с който и да е закон, наредба или споразумение, включително всички Наши общи условия и политики.Обработката е необходима за целите на легитимните интереси, преследвани от Дружеството или от трета страна.

6. Предаване на лични данни на трети страни

Дружеството може също така да споделя Лични данни за Вас с трети страни, които ни предоставят услуги, като например доставчици на услуги за съхранение и хостинг, информация за IP адреси, анализ на потребителския опит и проучвания, аналитични, технически и диагностични услуги.

Освен това можете изрично да поискате от Нас да предоставим определени Лични данни за вас на платформи за търговия на трети страни. В такива случаи ние ще предоставим Личните данни, които ще ни предоставите за тази цел, на такива трети страни, като използването на вашите Лични данни от тяхна страна ще се подчинява на техните собствени политики за поверителност. Възможно е да споделяме Вашите Лични данни с множество платформи за търговия на трети страни.

Дружеството може също така да споделя Лични данни за вас със свързани с него лица и бизнес партньори, които му предоставят ресурси, позволяващи на Дружеството да обогатява и подобрява нивото на услугите и продуктите, които предоставя на своите потребители.

Дружеството може да споделя Лични данни за вас с правителствени, местни, официални и регулаторни органи, както и ако такова разкриване се изисква за защита на нашите интереси, права и активи и на трети страни, включително за предявяване, упражняване или защита на правни искове.

Освен това можем да разкриваме Лични данни за Вас на потенциални купувачи или инвеститори, или кредитори на Дружеството и/или на всяко дружество от групата дружества, от която Дружеството е част, или в случай на подобна сделка (включително продажба на активи на Дружеството и/или на всяко дружество от групата дружества, от която Дружеството е част), и/или във връзка със сливане, реорганизация, консолидация или несъстоятелност на Дружеството и/или на всяко дружество от групата дружества, от която Дружеството е част.

7. Бисквитки и услуги на трети страни

Възможно е да използваме определени услуги на трети страни, като например аналитични компании или компании, предоставящи реклами в нашия Уебсайт, които също могат да използват бисквитки или други технологии, като тези практики и доставчици са обект на техните собствени политики.

Бисквитката (която представлява малък текстов файл) се инсталира на устройството, чрез което посещавате или осъществявате достъп до Уебсайта. Бисквитките позволяват да се събира информация за вас и вашето поведение, за да се подобри потребителското ви преживяване, да се запомнят вашите предпочитания и настройки, както и да се персонализират и да ви се предлагат продукти и услуги, които може да ви интересуват. Бисквитките могат да се използват и за събиране на статистически данни и извършване на анализи.

Някои от „бисквитките“, които можем да използваме, са сесийни „бисквитки“, които се изтеглят временно на Вашето устройство и продължават да действат, докато затворите уеб браузъра си, докато други са постоянни „бисквитки“, които остават на Вашето устройство, след като престанете да разглеждате Уебсайта, и могат да бъдат използвани, за да помогнат на Уебсайта да Ви запомни като посетител, когато се върнете на Уебсайта.

Видове бисквитки:

Бисквитките, които можем да използваме, са класифицирани според тяхната функционалност, както следва:

Вид на бисквиткитеЦелДопълнителна информация
Строго необходими бисквиткиТези „бисквитки“ са строго необходими, за да можете да навигирате в Уебсайта и да използвате функциите, които сте поискали. Те се използват, за да Ви предоставим нашето съдържание, продукти и услуги, които сте поискали.Такива „бисквитки“ са от съществено значение, за да помогнат на Вашето устройство да изтегли или да предаде информация, за да можете да навигирате из Уебсайта, да използвате неговите функции и да се върнете към страници, които сте посещавали преди.тези бисквитки събират Лични данни за вас, като например потребителско име и дата на последното влизане, и ви идентифицират като влезли в Уебсайта.Тези бисквитки се изтриват, когато затворите уеб браузъра си (сесийни бисквитки).
Функционални бисквиткиТези „бисквитки“ се използват, за да Ви разпознаем, когато се върнете на Уебсайта, и ни позволяват да запомним Вашите избори и предпочитания.Тези „бисквитки“ оцеляват след затварянето на уеб браузъра ви и остават в сила до изтичането на приложимото време.
Бисквитки за ефективностТези „бисквитки“ се използват за предоставяне на обобщени статистически данни за работата на Уебсайта и за тестване и подобряване на тази работа с цел осигуряване на по-добро потребителско изживяване. Освен това те ни позволяват да извършваме аналитични функции на Уебсайта.Тези „бисквитки“ събират анонимни данни, които не са свързани с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице.Тези „бисквитки“ са валидни за различен период от време; някои се изтриват, след като затворите браузъра си, а други са с неограничен период на валидност.

Блокиране и премахване на бисквитки

Можете да промените настройките на браузъра си, за да блокирате и изтриете някои или всички бисквитки. Моля, вижте връзките по-долу с инструкции как да направите това за някои от най-популярните уеб браузъри:

 • Firefox
 • Microsoft Edge
 • Google Chrome
 • Сафари

Моля, имайте предвид обаче, че ако го направите, някои или всички характеристики и функционалности на Уебсайта може да не работят по предназначение.

ИЗВЕСТИЕ ЗА ОНЛАЙН ПРОСЛЕДЯВАНЕ

КЪМ МОМЕНТА ТАЗИ УСЛУГА НЕ ПОДДЪРЖА СИГНАЛИ „НЕ ПРОСЛЕДЯВАЙ“.

8. Запазване на лични данни за Вас

Дружеството ще съхранява Личните данни за Вас толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълни целите на обработката на Личните данни, както е посочено в настоящата Политика, или за по-дълъг период, както се изисква съгласно законодателството, нормативната уредба, политиките и заповедите, които се прилагат към Нас.

Ще споделяме вашата информация с платформи за търговия на трети страни за период от 12 месеца и с наше съгласие ще го правим за допълнителни 12 месеца.

За да гарантираме, че Личните данни за вас не се съхраняват за по-дълго време, отколкото е необходимо, ние периодично преглеждаме Личните данни, съхранявани от Нас, за да проверим дали някои Лични данни могат да бъдат изтрити.

9. Предаване на лични данни на трета държава или международна организация

Лични данни за вас могат да бъдат предадени на трета държава (т.е. юрисдикции, различни от тази, в която пребивавате) или на международни организации. При такива обстоятелства Дружеството ще предприеме подходящи предпазни мерки, за да гарантира защитата на Личните данни за вас и да осигури наличието на изпълними права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита на субектите на данни.

Ако сте жител на ЕИП (Европейското икономическо пространство), моля, имайте предвид, че тези гаранции и защита ще бъдат налични, ако е изпълнено някое от следните условия:

 • Прехвърлянето е към трета държава или международна организация, за която Комисията на ЕС е решила, че осигурява адекватно ниво на защита на Личните данни, които ѝ се прехвърлят, съгласно член 45, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. („ОРЗД“).
 • Предаването е в съответствие с правно обвързващ и изпълним инструмент между публични органи или институции съгласно член 46, параграф 2, буква а) от ОРЗД; или
 • Прехвърлянето е в съответствие със стандартните клаузи за защита на данните, приети от Комисията на ЕС съгласно член 46, параграф 2, буква в) от ОРЗД. Клаузите, приети от Комисията на ЕС, могат да бъдат разгледани на адрес https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

Можете да поискате от Дружеството да ви предостави подробна информация относно използваните от него предпазни мерки за защита на личните ви данни, които се предават на трета държава или международна организация, като изпратите имейл на следния адрес: [email protected]

10. Защита на личните данни за Вас

Прилагаме подходящи технически и организационни мерки, за да осигурим подходящо ниво на сигурност на Личните данни, като вземаме предвид рисковете, свързани с обработката, по-специално от случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до Личните данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.

Не можем да гарантираме, нито да твърдим, че ще има безпогрешно изпълнение по отношение на поверителността на Вашите Лични данни, и няма да носим отговорност за каквито и да било непреки, случайни, последващи или наказателни щети, свързани с използването или предоставянето на Лични данни за Вас, включително, но не само, разкриване на Лични данни поради грешки при предаването, неоторизиран достъп на трети страни или други причини извън Нашия разумен контрол.

Възможно е да се наложи, поради правни или други задължения извън Нашия контрол, да предадем Лични данни за Вас на трети страни, като например публични органи. При такива обстоятелства Ние имаме ограничен контрол върху нивото на защита, предоставяно на Личните данни за вас от такива трети страни.

Всяко прехвърляне на Лични данни чрез интернет не може да бъде напълно защитено. Поради това Дружеството не може да гарантира защитата на Личните данни за Вас, когато те се предават чрез интернет към Нас.

11. Връзки към уебсайтове на трети страни

Уебсайтът може да предоставя връзки към уебсайтове и/или приложения на трети страни. Дружеството не контролира такива уебсайтове и приложения, нито събирането и/или обработването на Лични данни за Вас от такива уебсайтове и приложения и Ние не носим отговорност за такива уебсайтове и приложения, нито за техните политики и дейности за поверителност и защита на данните. Настоящата Политика не се прилага за действия, предприети чрез такива уебсайтове и/или приложения.

Когато имате достъп до уебсайтове и/или приложения на такива трети страни, Ви препоръчваме внимателно да прегледате техните политики за поверителност, преди да използвате тези уебсайтове и/или приложения и преди да разкриете каквито и да било Лични данни за Вас.

13. Вашите права по отношение на личните данни за вас

По принцип имате право да поискате от Нас да ви предоставим потвърждение дали Личните данни за вас се събират от Нас, да поискате да прегледате тези данни, да коригирате съдържанието, ако е приложимо, и да изтриете Личните данни, които вече не са ни необходими. Можете също така да ограничите съгласието си за определена обработка на вашата Лична информация.

Ако сте гражданин на ЕИП, моля, прочетете този раздел по-долу:

Имате право на следните права по отношение на Личните данни за вас. За да упражните тези права, можете да изпратите искане за упражняване на правата си на следния имейл адрес:

Право на достъп

Имате право да получите от Дружеството потвърждение дали се обработват Лични данни за вас, и ако това е така, да получите достъп до Личните данни и следната информация: (1) целите на обработката; (2) категориите на съответните Лични данни; (3) получателите или категориите получатели, на които Личните данни са били или ще бъдат разкрити, по-специално получатели в трети държави извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) или международни организации; (4) ако е възможно, предвидения период, за който Личните данни ще бъдат съхранявани, или, ако не е възможно, критериите, използвани за определяне на този период; (5) съществуването на право да поискате от Дружеството коригиране или изтриване на Лични данни или ограничаване на обработването на Лични данни за Вас, или да възразите срещу такова обработване; (6) правото да подадете жалба до надзорен орган; (7) ако Личните данни не са събрани от Вас, всяка налична информация относно техния източник; (8) съществуването на профилиране; и (9) ако Личните данни се предават на трета държава извън ЕИП или на международна организация, подходящите гаранции, свързани с предаването.

Дружеството предоставя копие от Личните данни, които се обработват, и може да начисли разумна такса за всички допълнителни копия, поискани от вас. Ако подадете искането по електронен път и освен ако не сте поискали друго, информацията се предоставя в широко използвана електронна форма.

Правото на получаване на копие от личните данни не трябва да засяга по неблагоприятен начин правата и свободите на други лица. Следователно, ако искането накърнява правата и свободите на други лица, Дружеството може да не изпълни искането ви или да го направи по ограничен начин.

Право на коригиране

Имате право да поискате от Дружеството да коригира неточните Лични данни за вас. Като се имат предвид целите на обработката, имате право непълните лични данни за вас да бъдат попълнени, включително чрез предоставяне на допълнителна декларация.

Право на изтриване

се прилагат следните основания: (а) Личните данни вече не са необходими във връзка с целта, за която са били събрани или обработени по друг начин; (б) оттеглите съгласието си, на което се основава обработката, и няма друго правно основание за обработката; (в) възразите по всяко време, на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, срещу обработването на Лични данни за Вас, което се основава на легитимните интереси, преследвани от Нас или от трета страна, и не съществуват първостепенни легитимни основания за обработването; (г) възразите срещу обработването на Лични данни за вас за целите на директния маркетинг; (д) Личните данни са били обработени незаконосъобразно; или (е) Личните данни за Вас трябва да бъдат изтрити, за да се спази правно задължение по правото на Европейския съюз или на държава членка, което се прилага спрямо Дружеството.

Това право не е приложимо, доколкото обработката е необходима (а) за спазване на правно задължение, което изисква обработване съгласно правото на Европейския съюз или на държава членка, което се прилага спрямо Дружеството; или (б) за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Право на ограничаване на обработката

Имате право да поискате от Дружеството ограничаване на обработката на Лични данни за вас, ако е приложимо едно от следните обстоятелства: (а) точността на Личните данни се оспорва от Вас, за период, който позволява на Дружеството да провери точността на Личните данни за Вас; (б) обработката е незаконна и Вие се противопоставяте на изтриването на Личните данни за Вас и вместо това искате ограничаване на тяхното използване; (в) Дружеството вече не се нуждае от Личните данни за Вас за целите на обработката, но Личните данни се изискват от Вас за установяване, упражняване или защита на правни претенции; (г) ако обработването на Лични данни за Вас е необходимо за целите на легитимните интереси, преследвани от Дружеството или от трета страна, освен ако не докажем убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или (д) ако Личните данни за Вас се обработват за целите на директния маркетинг, включително профилиране, доколкото те са свързани с такъв директен маркетинг.

Ако обработката на Лични данни за вас е била ограничена по ваше искане, тези Лични данни, с изключение на съхранението, се обработват само с вашето съгласие или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо или юридическо лице, или по причини от важен обществен интерес на Европейския съюз или на държава членка.

Право на преносимост на данните

Имате право да получите Личните данни за Вас, които сте предоставили на Дружеството, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и правото да предадете тези Лични данни на друг администратор, ако (а) обработването се основава на вашето съгласие или на договор, по който сте страна, и (б) обработването се извършва с автоматични средства.

При упражняване на правото си на преносимост на данните имате право Личните данни за вас да бъдат предадени директно от Дружеството на друг администратор, когато това е технически осъществимо. Упражняването на правото Ви на преносимост на данните не засяга Вашите права и правата на Дружеството, произтичащи от правото Ви на изтриване. Освен това правото на преносимост на данните не трябва да засяга по неблагоприятен начин правата и свободите на други лица.

Право на възражение

Имате право да възразите по всяко време, на основания, свързани с вашата конкретна ситуация, срещу обработването на Лични данни за вас, което се основава на легитимните интереси, преследвани от Дружеството или от трета страна, включително профилиране, основано на такива легитимни интереси. В такъв случай Ние няма да обработваме повече Личните данни за Вас, освен ако не докажем убедителни легитимни основания за обработката, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Имате право да възразите по всяко време срещу обработването на Лични данни за Вас за целите на директния маркетинг, включително профилиране, доколкото то е свързано с такъв директен маркетинг.

Право на оттегляне на съгласието

Можете да оттеглите съгласието си, дадено ни за целите на обработката на Лични данни за Вас, по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработката, основана на Вашето съгласие преди оттеглянето му.

Право на подаване на жалба до надзорен орган

Имате право да подадете жалба до надзорен орган, създаден от държава членка за защита на основните права и свободи на физическите лица във връзка с обработката на лични данни в рамките на Европейския съюз.

Вашите права по отношение на Личните данни за вас, както е посочено в този раздел 13, могат да бъдат ограничени от законодателството на Европейския съюз или на държава членка, което се прилага спрямо Дружеството.

Ще ви предоставим исканата информация в съответствие с правата ви, описани в този раздел 13, без неоправдано забавяне и във всички случаи в рамките на един месец от получаването на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се вземат предвид сложността и броят на исканията. Ще ви информираме за всяко такова удължаване в рамките на един месец от получаването на искането ви, като посочим и причините за забавянето.

Информацията, поискана в съответствие с вашите права, описани в този раздел 13, се предоставя безплатно, освен ако в този раздел 13 не е посочено друго. Когато исканията са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради тяхната повторяемост, Ние можем или (а) да начислят разумна такса, като вземат предвид административните разходи за предоставяне на информацията или съобщението или за предприемане на исканото действие; или (б) откаже да предприеме действия по искането.

Дружеството може да изиска от вас да предоставите допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността ви, за да изпълни искането ви съгласно правата ви, описани в този раздел 13, ако имаме основателни съмнения относно самоличността на физическото лице, подало искането.

12. Промени в тази политика

От време на време можем да променяме условията на тази Политика. При всяко изменение на тази Политика ще Ви уведомим за тези изменения, като публикуваме актуализираната Политика на Уебсайта. Освен това, когато правим значителни изменения на тази Политика, ще се стремим да Ви информираме за тези изменения чрез средствата за комуникация, които смятаме за разумно подходящи, за да Ви информираме за тези изменения, и чрез публикуване на известие за тези изменения на Уебсайта. Освен ако не е посочено друго, всички изменения влизат в сила след публикуването на актуализираната Политика на нашия Уебсайт.