Όροι και Προϋποθέσεις

Καλώς ήρθατε στην BTI

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις περιγράφουν τους κανόνες και τους κανονισμούς για τη χρήση του δικτυακού τόπου της BTI.

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο υποθέτουμε ότι αποδέχεστε πλήρως αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις.

Μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα της BTI εάν δεν αποδέχεστε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή τη σελίδα.

Η ακόλουθη ορολογία ισχύει για τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, τη Δήλωση Απορρήτου και τη Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης
και οποιεσδήποτε ή όλες τις Συμφωνίες: “Πελάτης”, “εσείς” και “σας” αναφέρεται σε εσάς, το άτομο που έχει πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο.
και την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων της Εταιρείας. “Η Εταιρεία”, “Εμείς”, “Εμείς”, “Μας” και “Εμείς”, αναφέρεται σε
στην Εταιρεία μας. “Μέρος”, “Μέρη”, ή “Εμείς”, αναφέρεται τόσο στον Πελάτη όσο και σε εμάς, ή είτε στον Πελάτη είτε σε εμάς.
ή τους εαυτούς μας. Όλοι οι όροι αφορούν την προσφορά, την αποδοχή και την πληρωμή που είναι αναγκαία για την ανάληψη
τη διαδικασία της συνδρομής μας προς τον πελάτη με τον καταλληλότερο τρόπο, είτε με επίσημες συναντήσεις
καθορισμένης διάρκειας, ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, με ρητό σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Πελάτη όσον αφορά
της παροχής των αναφερόμενων υπηρεσιών/προϊόντων της Εταιρείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με την επιφύλαξη αυτής
των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οποιαδήποτε χρήση της ανωτέρω ορολογίας ή άλλων λέξεων στον ενικό, πληθυντικό αριθμό,
κεφαλαίο ή/και αυτός/αυτή ή αυτοί, θεωρούνται ως εναλλάξιμα και, συνεπώς, ως αναφερόμενα στο ίδιο.

Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies. Με τη χρήση του ιστότοπου της BTI συναινείτε στη χρήση cookies.
σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της BTI.

Οι περισσότεροι από τους σύγχρονους διαδραστικούς δικτυακούς τόπους
χρησιμοποιούμε cookies για να μπορέσουμε να ανακτήσουμε τα στοιχεία του χρήστη για κάθε επίσκεψη. Τα cookies χρησιμοποιούνται σε ορισμένες περιοχές του ιστότοπού μας
για να καταστεί δυνατή η λειτουργικότητα της περιοχής αυτής και η ευκολία χρήσης για όσους την επισκέπτονται. Μερικά από τα
οι συνεργάτες θυγατρικών/διαφημιστικοί συνεργάτες μπορεί επίσης να χρησιμοποιούν cookies.

Άδεια

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, η BTI ή/και οι δικαιοπάροχοι της κατέχουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για
όλο το υλικό σχετικά με τη ΔΔΤ. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται. Μπορείτε να δείτε ή/και να εκτυπώσετε
σελίδες από το https://www.bti.live για δική σας προσωπική χρήση με τους περιορισμούς που καθορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Δεν πρέπει:

 1. Αναδημοσίευση υλικού από το https://www.bti.live
 2. Πώληση, ενοικίαση ή υπο-αδειοδότηση υλικού από το https://www.bti.live
 3. Αναπαραγωγή, αναπαραγωγή ή αντιγραφή υλικού από το https://www.bti.live

Να αναδιανέμετε περιεχόμενο από το BTI (εκτός αν το περιεχόμενο προορίζεται ειδικά για αναδιανομή).

Υπερσύνδεση στο Περιεχόμενό μας

 1. Οι ακόλουθοι οργανισμοί μπορούν να συνδεθούν με τον ιστότοπό μας χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση:
  1. Κυβερνητικές υπηρεσίες,
  2. Μηχανές αναζήτησης,
  3. Ειδησεογραφικοί οργανισμοί,
  4. Οι διανομείς διαδικτυακών καταλόγων όταν μας καταχωρούν στον κατάλογο μπορούν να παραπέμπουν στον ιστότοπό μας στον ίδιο
   με τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται με τους δικτυακούς τόπους άλλων επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο- και
  5. Διαπιστευμένες επιχειρήσεις σε όλο το σύστημα, εκτός από τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, τα εμπορικά κέντρα φιλανθρωπικών αγορών,
   και φιλανθρωπικές ομάδες συγκέντρωσης χρημάτων, οι οποίες δεν μπορούν να συνδεθούν μέσω υπερσυνδέσμου με τον ιστότοπό μας.
 1. Αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να παραπέμπουν στην αρχική μας σελίδα, σε δημοσιεύσεις ή σε άλλες πληροφορίες του δικτυακού τόπου εφόσον
  ως σύνδεσμος: (α) δεν είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραπλανητική, (β) δεν υπονοεί ψευδώς χορηγία, έγκριση ή
  έγκριση του συνδεόμενου μέρους και των προϊόντων ή υπηρεσιών του και γ) εντάσσεται στο πλαίσιο της σύνδεσης.
  ιστοσελίδα του κόμματος.
 2. Μπορούμε να εξετάσουμε και να εγκρίνουμε κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια άλλα αιτήματα σύνδεσης από τους ακόλουθους τύπους οργανισμών:
  1. ευρέως γνωστές πηγές πληροφόρησης καταναλωτών ή/και επιχειρήσεων, όπως τα εμπορικά επιμελητήρια, η American
   Automobile Association, AARP και Consumers Union,
  2. δικτυακοί τόποι της κοινότητας dot.com,
  3. ενώσεις ή άλλες ομάδες που εκπροσωπούν φιλανθρωπικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπων για φιλανθρωπικές δωρεές,
  4. διανομείς διαδικτυακών καταλόγων,
  5. διαδικτυακές πύλες,
  6. λογιστικές, νομικές και συμβουλευτικές εταιρείες με κύριους πελάτες τις επιχειρήσεις- και
  7. εκπαιδευτικά ιδρύματα και εμπορικές ενώσεις.

Θα εγκρίνουμε τα αιτήματα συνδέσμων από αυτούς τους οργανισμούς εάν το διαπιστώσουμε: (α) ο σύνδεσμος δεν θα αντανακλά
δυσμενώς για εμάς ή τις διαπιστευμένες επιχειρήσεις μας (για παράδειγμα, εμπορικές ενώσεις ή άλλοι οργανισμοί
δεν επιτρέπεται η εκπροσώπηση εγγενώς ύποπτων τύπων επιχειρήσεων, όπως οι ευκαιρίες εργασίας στο σπίτι.
στον σύνδεσμο), (β)ο οργανισμός δεν έχει μη ικανοποιητικό μητρώο μαζί μας, (γ) το όφελος για εμάς από
η ορατότητα που συνδέεται με τον υπερσύνδεσμο αντισταθμίζει την απουσία του και δ) όταν η
ο σύνδεσμος εντάσσεται στο πλαίσιο γενικών πληροφοριών ή είναι άλλως συνεπής με το συντακτικό περιεχόμενο
σε ενημερωτικό δελτίο ή παρόμοιο προϊόν που προωθεί την αποστολή του οργανισμού.

Αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να παραπέμπουν στην αρχική μας σελίδα, σε δημοσιεύσεις ή σε άλλες πληροφορίες του δικτυακού τόπου εφόσον
ο σύνδεσμος: (α) δεν είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραπλανητική, (β) δεν υπονοεί ψευδώς χορηγία, έγκριση ή έγκριση
του συνδεόμενου μέρους και των προϊόντων ή υπηρεσιών του- και γ) εντάσσεται στο πλαίσιο του συνδεόμενου μέρους.
τοποθεσία.

Εάν ανήκετε στους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ανωτέρω και ενδιαφέρεστε να συνδεθείτε με τον ιστότοπό μας,
θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε στέλνοντας e-mail στο [email protected].
Παρακαλείστε να αναφέρετε το όνομά σας, το όνομα του οργανισμού σας, στοιχεία επικοινωνίας (όπως αριθμό τηλεφώνου ή/και e-mail).
διεύθυνση), καθώς και τη διεύθυνση URL του ιστότοπού σας, έναν κατάλογο τυχόν διευθύνσεων URL από τις οποίες σκοπεύετε να συνδεθείτε με τον ιστότοπό μας,
και μια λίστα με τις διευθύνσεις URL στον ιστότοπό μας στις οποίες θα θέλατε να παραπέμψετε. Περιμένετε 2-3 εβδομάδες για απάντηση.

Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί μπορούν να δημιουργήσουν υπερσύνδεσμο στον ιστότοπό μας ως εξής:

 1. Με τη χρήση της εταιρικής μας επωνυμίας- ή
 2. Με τη χρήση του ομοιόμορφου εντοπιστή πόρων (διεύθυνση ιστού) με τον οποίο συνδέεται- ή
 3. Με τη χρήση οποιασδήποτε άλλης περιγραφής της ιστοσελίδας μας ή του υλικού που συνδέεται με αυτήν, η οποία έχει νόημα στο πλαίσιο της
  το πλαίσιο και τη μορφή του περιεχομένου του δικτυακού τόπου του συνδέσμου.

Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογότυπου ή άλλων έργων τέχνης της BTI για σύνδεση χωρίς άδεια χρήσης εμπορικού σήματος.
συμφωνία.

Iframes

Χωρίς προηγούμενη έγκριση και ρητή γραπτή άδεια, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε πλαίσια γύρω από τις ιστοσελίδες μας ή
χρησιμοποιούν άλλες τεχνικές που μεταβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο την οπτική παρουσίαση ή εμφάνιση του ιστότοπού μας.

Επιφύλαξη δικαιωμάτων

Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια να σας ζητήσουμε να αφαιρέσετε όλους τους συνδέσμους ή οποιονδήποτε συγκεκριμένο
σύνδεσμο προς τον ιστότοπό μας. Συμφωνείτε να αφαιρέσετε αμέσως όλους τους συνδέσμους προς τον ιστότοπό μας μετά από ένα τέτοιο αίτημα. Εμείς επίσης
διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και την πολιτική σύνδεσης ανά πάσα στιγμή. Συνεχίζοντας
να συνδέσετε τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε και να τηρείτε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις σύνδεσης.

Αφαίρεση συνδέσμων από την ιστοσελίδα μας

Εάν βρείτε οποιοδήποτε σύνδεσμο στην ιστοσελίδα μας ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα ενοχλητική για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ακόλουθη διεύθυνση
μας σχετικά με αυτό. Θα εξετάσουμε τα αιτήματα για την αφαίρεση συνδέσμων, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση να το πράξουμε ή να απαντήσουμε.
απευθείας σε εσάς.

Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σωστές, δεν εγγυόμαστε την πληρότητά τους.
ούτε δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος θα παραμείνει διαθέσιμος ή ότι το υλικό στον ιστότοπο θα παραμείνει διαθέσιμο ή ότι το υλικό στον ιστότοπο θα παραμείνει διαθέσιμο ή ότι το υλικό στον ιστότοπο θα παραμείνει διαθέσιμο.
ο δικτυακός τόπος διατηρείται ενημερωμένος.

Ευθύνη για το περιεχόμενο

Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιοδήποτε περιεχόμενο εμφανίζεται στον ιστότοπό σας. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε
και να μας υπερασπιστείτε έναντι όλων των αξιώσεων που προκύπτουν από ή βασίζονται στον Ιστότοπό σας. Κανένας σύνδεσμος δεν μπορεί να εμφανίζεται σε οποιοδήποτε
σελίδα στον ιστότοπό σας ή σε οποιοδήποτε πλαίσιο που περιέχει περιεχόμενο ή υλικό που μπορεί να ερμηνευθεί ως
συκοφαντικό, άσεμνο ή εγκληματικό, ή το οποίο παραβιάζει, παραβιάζει με άλλο τρόπο ή υποστηρίζει την παραβίαση ή
άλλη παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων.

Αποποίηση ευθύνης

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποκλείουμε όλες τις δηλώσεις, εγγυήσεις και όρους σχετικά με την ιστοσελίδα μας και τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιωνδήποτε εγγυήσεων που συνεπάγεται ο νόμος σχετικά με την ικανοποιητική ποιότητα, την καταλληλότητα για το σκοπό ή/και τη χρήση εύλογης φροντίδας και δεξιοτήτων). Τίποτα στην παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης δεν θα:

 1. να περιορίσετε ή να αποκλείσετε την ευθύνη μας ή τη δική σας ευθύνη για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκύπτει από αμέλεια,
 2. να περιορίσετε ή να αποκλείσετε την ευθύνη μας ή τη δική σας ευθύνη για απάτη ή δόλια παραπλάνηση,
 3. να περιορίσουμε οποιαδήποτε από τις δικές μας ή τις δικές σας υποχρεώσεις με τρόπο που δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ή
 4. να αποκλείσει οποιαδήποτε από τις δικές μας ή τις δικές σας ευθύνες που δεν μπορούν να αποκλειστούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι περιορισμοί και οι αποκλεισμοί ευθύνης που ορίζονται στην παρούσα ενότητα και σε άλλα σημεία της παρούσας αποποίησης ευθύνης: (α)
υπόκεινται στην προηγούμενη παράγραφο- και (β) διέπουν όλες τις ευθύνες που απορρέουν από την αποποίηση ευθύνης ή την
σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας αποποίησης ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που απορρέουν από σύμβαση, αδικοπραξία
(συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) και για παράβαση νόμιμου καθήκοντος.

Στο βαθμό που ο δικτυακός τόπος και οι πληροφορίες και υπηρεσίες που παρέχονται στον δικτυακό τόπο παρέχονται δωρεάν,
δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιασδήποτε φύσης.