DEN ENDA API:N MED RENA MARKNADSDATA

Accessdata rensas av våra algoritmer för tvätthandel som utvecklats och fulländats genom miljontals datapunkter.


TVÄTT HANDEL FRI

Vi har kört börsvolymerna genom våra algoritmer för att fastställa den verkliga volymen och skilja ut endast de börser som har laglig likviditet för dina behov.

BLIXTRANDE SNABBT

Streaming Web Socket-anslutningar ger marknadens snabbaste svarstid och lägsta latens. Vi har flera servrar som är strategiskt placerade geografiskt för att ge dig data i realtid.

BLIXTRANDE SNABBT

Ett väldokumenterat API med säkra anslutningar och effektiv dataöverföring i världsklass. Njut av data av högsta kvalitet utan hastighetsbegränsningar.

UTNYTTJA KRAFTEN I VÅRT RENA API FÖR:

icon_1
HANDELSROBOTAR
STRATEGIER FÖR BACKTESTING
MARKNADSUNDERSÖKNINGAR
MOBILA PROGRAM
RANKNING AV UTBYTEN
KARTLÄGGNING