DEN ENDA API:N MED RENA MARKNADSDATA

Accessdata rensas av våra algoritmer för tvätthandel som utvecklats och fulländats genom miljontals datapunkter.


BTI.LIVE 1 TVÄTT HANDEL FRI

Vi har kört börsvolymerna genom våra algoritmer för att fastställa den verkliga volymen och skilja ut endast de börser som har laglig likviditet för dina behov.

BTI.LIVE 1 BLIXTRANDE SNABBT

Streaming Web Socket-anslutningar ger marknadens snabbaste svarstid och lägsta latens. Vi har flera servrar som är strategiskt placerade geografiskt för att ge dig data i realtid.

BTI.LIVE 1 BLIXTRANDE SNABBT

Ett väldokumenterat API med säkra anslutningar och effektiv dataöverföring i världsklass. Njut av data av högsta kvalitet utan hastighetsbegränsningar.

UTNYTTJA KRAFTEN I VÅRT RENA API FÖR:

BTI.LIVE 4
icon_1
HANDELSROBOTAR
BTI.LIVE 5
STRATEGIER FÖR BACKTESTING
BTI.LIVE 6
MARKNADSUNDERSÖKNINGAR
BTI.LIVE 7
MOBILA PROGRAM
BTI.LIVE 8
RANKNING AV UTBYTEN
BTI.LIVE 9
KARTLÄGGNING