ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

BTI พยายามทุกวิถีทางในการประมาณปริมาณจริงตลอด 6 เดือนของการทดสอบ อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลได้ ไม่มีเนื้อหาใดของเราที่ห้ามใช้เป็นคำแนะนำในการลงทุนทางการเงิน คำแนะนำด้านกฎหมาย หรือคำแนะนำในรูปแบบอื่นใด ดังนั้นโปรดทำการวิจัยของคุณเอง

พื้นฐานของข้อมูลนี้ได้รับการจัดหาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สามผ่านทาง API ของการแลกเปลี่ยน เราไม่สามารถรับประกันประสิทธิภาพและความถูกต้องของ API ในการประมาณข้อมูลของเรา การพึ่งพาเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง BTI ไม่แนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสกุลเงินดิจิทัลใด ๆ โดยไม่ปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงิน