Binance ยอมรับว่าการจัดการกองทุนนั้นไม่ “สมบูรณ์แบบ”

มีรายงานว่า Binance กำลังวางแผนที่จะเข้าซื้อกิจการแลกเปลี่ยน crypto ที่มีชื่อเสียงของอินโดนีเซีย Tokocrypto และกำลังอยู่ในการเจรจา

Binance เริ่มแสดงหลักฐานการสำรองหลังจากการล่มสลายของ FT … Read more