โครงการ Digital Dollar เรียกร้องให้ทางการสหรัฐฯ ดำเนินการกับ CBDC

โครงการดอลลาร์ดิจิทัล (DDP) ได้ขอให้ทางการอเมริกันทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาดอลลาร์ดิจิทัล

พาร์ธ ดูบีย์ 19 มกราคม 2566 เวลา 03:30 น. UTC (1 นาทีที … Read more