Vilkår og betingelser

Velkommen til BTI

Disse vilkår og betingelser beskriver de regler og bestemmelser, der gælder for brugen af BTI’s websted.

Ved at gå ind på dette websted antager vi, at du accepterer disse vilkår og betingelser fuldt ud.

Du må ikke fortsætte med at bruge BTI’s websted, hvis du ikke accepterer alle de vilkår og betingelser, der er anført på denne side.

Følgende terminologi gælder for disse vilkår og betingelser, fortrolighedserklæring og ansvarsfraskrivelse
og enhver eller alle aftaler: “Kunde”, “Du” og “Din” henviser til dig, den person, der har adgang til dette websted
og accepterer virksomhedens vilkår og betingelser. “Virksomheden”, “os”, “vi”, “vores” og “os” henviser til
til vores virksomhed. “Part”, “Parterne” eller “os” henviser til både kunden og os, eller enten til kunden
eller os selv. Alle vilkår henviser til det tilbud, den accept og den modydelse af betaling, der er nødvendig for at gennemføre
processen med vores bistand til kunden på den mest hensigtsmæssige måde, enten ved formelle møder
af en bestemt varighed eller på anden måde med det udtrykkelige formål at opfylde kundens behov med hensyn til
levering af selskabets angivne tjenester/produkter i overensstemmelse med gældende lovgivning og med forbehold af gældende lovgivning
i USA.

Enhver brug af ovenstående terminologi eller andre ord i ental, flertal,
stor bogstavsbetegnelse og/eller han/hun eller de anses for at være indbyrdes ombyttelige og henviser derfor til det samme.

Cookies

Vi anvender cookies. Ved at bruge BTI’s websted giver du dit samtykke til brugen af cookies
i overensstemmelse med BTI’s politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

De fleste af de moderne interaktive websteder
bruger cookies for at gøre det muligt for os at hente brugeroplysninger for hvert besøg. Der anvendes cookies på nogle områder af vores websted
for at gøre dette område funktionelt og nemt at bruge for de personer, der besøger det. Nogle af vores
affiliate/reklamepartnere kan også bruge cookies.

Licens

Medmindre andet er angivet, ejer BTI og/eller dets licensgivere de intellektuelle ejendomsrettigheder til
alt materiale på BTI. Alle immaterielle rettigheder er forbeholdt. Du kan se og/eller udskrive
sider fra https://www.bti.live til din egen personlige brug med forbehold af de begrænsninger, der er fastsat i disse vilkår og betingelser.

Det må du ikke:

 1. Genudgiv materiale fra https://www.bti.live
 2. Sælge, udleje eller underlicensere materiale fra https://www.bti.live
 3. Gengive, duplikere eller kopiere materiale fra https://www.bti.live

Videredistribuere indhold fra BTI (medmindre indholdet er specifikt lavet til videredistribution).

Hyperlinks til vores indhold

 1. Følgende organisationer kan oprette links til vores websted uden forudgående skriftlig godkendelse:
  1. Statslige organer;
  2. Søgemaskiner;
  3. Nyhedsorganisationer;
  4. Distributører af online-kataloger kan, når de opfører os i kataloget, linke til vores websted på samme måde som de
   på den måde, som de har hyperlinks til andre anførte virksomheders websteder, og
  5. Systemwide Akkrediterede virksomheder undtagen salgsfremmende nonprofitorganisationer og indkøbscentre for velgørenhed,
   og velgørenhedsgrupper, som ikke må have hyperlinks til vores websted.
 1. Disse organisationer kan linke til vores hjemmeside, til publikationer eller til andre oplysninger på webstedet, så længe
  som link: (a) er på ingen måde vildledende; (b) ikke fejlagtigt antyder sponsorering, godkendelse eller
  godkendelse af den linkende part og dennes produkter eller tjenester, og c) passer ind i sammenhængen med linkingen
  partiets websted.
 2. Vi kan overveje og efter eget skøn godkende andre anmodninger om links fra følgende typer organisationer:
  1. almindeligt kendte forbruger- og/eller erhvervsinformationskilder som f.eks. handelskamre, amerikanske
   Automobile Association, AARP og Consumers Union;
  2. dot.com-kommunale websteder;
  3. foreninger eller andre grupper, der repræsenterer velgørenhedsorganisationer, herunder websteder, der giver velgørenhedsgaver,
  4. distributører af online kataloger;
  5. internetportaler;
  6. revisions-, advokat- og konsulentfirmaer, hvis primære kunder er virksomheder, og
  7. uddannelsesinstitutioner og brancheorganisationer.

Vi vil godkende anmodninger om links fra disse organisationer, hvis vi vurderer, at det er tilfældet: (a) linket ikke vil afspejle
ugunstigt på os eller vores akkrediterede virksomheder (f.eks. brancheforeninger eller andre organisationer
der repræsenterer i sagens natur mistænkelige typer af forretninger, såsom hjemmearbejdsmuligheder, må ikke tillades
til link); (b)organisationen ikke har en utilfredsstillende registrering hos os; (c) den fordel, vi får af
synligheden i forbindelse med hyperlinket opvejer fraværet af ; og (d) hvor den
linket er i forbindelse med generelle ressourceoplysninger eller på anden måde er i overensstemmelse med det redaktionelle indhold
i et nyhedsbrev eller et lignende produkt, der fremmer organisationens mission.

Disse organisationer kan linke til vores hjemmeside, til publikationer eller til andre oplysninger på webstedet, så længe
linket: (a) er på ingen måde vildledende; (b) ikke fejlagtigt antyder sponsorering, godkendelse eller godkendelse
af den linkende part og dennes produkter eller tjenester, og c) passer ind i sammenhængen med den linkende parts
sted.

Hvis du er en af de organisationer, der er nævnt i punkt 2 ovenfor, og er interesseret i at oprette et link til vores websted,
skal du underrette os ved at sende en e-mail til [email protected].
Angiv venligst dit navn, navnet på din organisation, kontaktoplysninger (f.eks. et telefonnummer og/eller e-mail)
adresse) samt URL-adressen på dit websted og en liste over de URL’er, hvorfra du har til hensigt at linke til vores websted,
og en liste over de(n) URL(s) på vores websted, som du ønsker at linke til. Du kan vente 2-3 uger på svar.

Godkendte organisationer kan oprette hyperlinks til vores websted på følgende måde:

 1. Ved brug af vores firmanavn; eller
 2. Ved brug af den ensartede ressourcelokalisering (webadresse), som der linkes til, eller
 3. Ved brug af enhver anden beskrivelse af vores websted eller materiale, der linkes til, som giver mening inden for den
  kontekst og format af indholdet på den linkende parts websted.

Ingen brug af BTI’s logo eller andre illustrationer vil være tilladt til linking uden en varemærkelicens
aftale.

Iframes

Uden forudgående godkendelse og udtrykkelig skriftlig tilladelse må du ikke oprette rammer omkring vores websider eller
anvende andre teknikker, der på nogen måde ændrer den visuelle præsentation eller udseendet af vores websted.

Forbehold af rettigheder

Vi forbeholder os retten til til enhver tid og efter eget skøn at anmode dig om at fjerne alle links eller bestemte
link til vores websted. Du accepterer straks at fjerne alle links til vores websted efter en sådan anmodning. Vi har også
forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår og betingelser og sin linkingpolitik til enhver tid. Ved at fortsætte
at oprette et link til vores websted, accepterer du at være bundet af og overholde disse vilkår og betingelser for linking.

Fjernelse af links fra vores websted

Hvis du finder et link på vores websted eller et linket websted uacceptabelt af en eller anden grund, kan du kontakte
os om dette. Vi vil overveje anmodninger om at fjerne links, men vi har ingen forpligtelse til at gøre det eller til at svare
direkte til dig.

Selv om vi bestræber os på at sikre, at oplysningerne på dette websted er korrekte, garanterer vi ikke for deres fuldstændighed.
eller nøjagtighed; vi forpligter os heller ikke til at sikre, at webstedet forbliver tilgængeligt eller at materialet på webstedet
webstedet holdes ajour.

Ansvar for indhold

Vi har intet ansvar eller hæfter for indhold på dit websted. Du accepterer at holde følgende skadesløs
og forsvare os mod alle krav, der udspringer af eller er baseret på dit websted. Der må ikke forekomme links på nogen
side på dit websted eller i en hvilken som helst sammenhæng, der indeholder indhold eller materialer, der kan fortolkes som
injurierende, obskøne eller kriminelle, eller som krænker eller på anden måde overtræder eller opfordrer til krænkelse eller
anden overtrædelse af tredjemands rettigheder.

Ansvarsfraskrivelse

I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, udelukker vi alle erklæringer, garantier og betingelser vedrørende vores websted og brugen af dette websted (herunder, uden begrænsning, alle garantier, der er underforstået ved lov med hensyn til tilfredsstillende kvalitet, egnethed til formålet og/eller brug af rimelig omhu og dygtighed). Intet i denne ansvarsfraskrivelse vil:

 1. begrænse eller udelukke vores eller dit ansvar for død eller personskade som følge af uagtsomhed;
 2. begrænse eller udelukke vores eller dit ansvar for svig eller svigagtig vildledning;
 3. begrænse noget af vores eller dit ansvar på nogen måde, som ikke er tilladt i henhold til gældende lovgivning; eller
 4. udelukke ethvert af vores eller dit ansvar, som ikke kan udelukkes i henhold til gældende lovgivning.

De begrænsninger og udelukkelser af ansvar, der er anført i dette afsnit og andre steder i denne ansvarsfraskrivelse: (a)
er omfattet af det foregående afsnit, og (b) regulerer alle forpligtelser, der opstår i henhold til ansvarsfraskrivelsen eller
i forbindelse med genstanden for denne ansvarsfraskrivelse, herunder ansvar, der opstår i kontrakt, i erstatningssager
(herunder uagtsomhed) og for tilsidesættelse af lovbestemte forpligtelser.

I det omfang webstedet og oplysningerne og tjenesterne på webstedet stilles gratis til rådighed,
vi er ikke ansvarlige for tab eller skader af nogen art.