Varför lita på oss

Välkommen till BTI , där vi är engagerade i att förtjäna ditt förtroende.

Som ett team på över 40 skribenter från hela världen är vi specialiserade på att tillhandahålla tillförlitlig och korrekt information om investeringar och kryptoindustrin.

Våra transparenta redaktionella riktlinjer säkerställer objektivitet och noggrann faktakontroll.

Med vår förstahandserfarenhet och pålitliga omnämnanden i media strävar vi efter att ge dig den kunskap du behöver för att fatta välgrundade beslut.

Lita på att vi levererar opartiskt innehåll och värdefulla insikter som du kan lita på.

bti team

Erfarna och specialiserade skribenter

På BTI säkerställer vårt team av erfarna och specialiserade skribenter högsta kvalitet på innehåll. Våra skribenter har en djup förståelse för investerings- och kryptobranschen, med omfattande expertis och branschkunskap.

De håller sig uppdaterade med de senaste trenderna, reglerna och utvecklingen, vilket gör det möjligt för dem att ge korrekt och insiktsfull information till våra läsare. Många av våra skribenter har förstahandserfarenhet av investeringar och kryptoindustrin, vilket ger dem ett unikt perspektiv och förståelse för de utmaningar och möjligheter som investerare står inför.

Denna erfarenhet gör att de kan leverera innehåll som är relevant, informativt och värdefullt för vår publik. Vi är mycket stolta över våra skribenters expertis och branschkunskap, eftersom den spelar en avgörande roll för att upprätthålla den spetskompetens som BTI är känd för.

Transparenta redaktionella riktlinjer

Våra transparenta redaktionella riktlinjer säkerställer att vårt innehåll är pålitligt och tillförlitligt. Vi förstår vikten av transparens inom journalistik, därför prioriterar vi att upprätthålla redaktionell integritet och undvika intressekonflikter.

Våra riktlinjer betonar behovet av noggrann faktakontroll och verifiering av information före publicering. Vi tror på att förse våra läsare med korrekt och opartiskt innehåll, fritt från yttre påverkan. Våra skribenter förväntas följa dessa riktlinjer för att säkerställa de högsta standarderna för journalistisk etik.

Vi strävar efter att vara transparenta i våra processer, från att välja skribenter med expertis inom specifika ämnen till rigorös korrekturläsning och redigering. Genom att följa dessa riktlinjer strävar vi efter att bygga upp förtroende hos våra läsare och leverera tillförlitlig information som de kan lita på.

Transparenta redaktionella riktlinjer

Konsekvent och tillgänglig ton

Vi upprätthåller en konsekvent och tillgänglig ton genom att engagera våra läsare med ett tydligt och koncist språk i våra artiklar. Detta säkerställer att vårt innehåll är lätt att förstå och relatera till, även när vi diskuterar komplexa ämnen. Att bibehålla en konsekvent ton är viktigt eftersom det hjälper till att bygga förtroende hos våra läsare och möjliggör en sammanhållen läsupplevelse.

För att göra komplexa ämnen tillgängliga använder vi olika strategier. Vi bryter ner komplexa begrepp i enklare termer, ger exempel och analogier för att underlätta förståelsen och använder visuella bilder när det är lämpligt. Dessutom undviker vi jargong och tekniskt språk som kan förvirra våra läsare.

Grundlig korrekturläsning

Genom att behålla vårt engagemang för tydligt och tillgängligt innehåll säkerställer vi en noggrann korrekturläsningsprocess för varje artikel, vilket garanterar noggrannhet och professionalism. Vårt team av erfarna korrekturläsare granskar noggrant varje del av innehållet för att identifiera och korrigera eventuella fel eller inkonsekvenser. Denna process innebär noggrann granskning av grammatik, stavning, skiljetecken och faktaprecision.

Vi har också etablerade rutiner för felrapportering, så att läsarna kan meddela oss om eventuella misstag de stöter på. Vi värdesätter transparens och tar dessa rapporter på allvar, åtgärdar omedelbart eventuella fel och gör nödvändiga korrigeringar.

Vårt mål är att ge våra läsare tillförlitlig och pålitlig information, och vår grundliga korrekturläsningsprocess är ett avgörande steg för att uppnå detta mål.

Redaktionellt oberoende

Redaktionellt oberoende och inga betalningar från tredje part

För att säkerställa vårt redaktionella oberoende och undvika potentiella intressekonflikter, följer vi strikt policyn att inte acceptera tredje parts betalningar för specifika ämnen. Detta engagemang för etisk journalistik är avgörande för att upprätthålla vår redaktionella integritet.

Vi tror att opartisk rapportering är avgörande för att ge våra läsare korrekt och tillförlitlig information. Genom att vägra tredje parts betalningar kan vi prioritera våra läsares intressen framför eventuell extern påverkan. Denna policy tillåter oss att upprätthålla vår objektivitet och säkerställa att vårt innehåll är fritt från all otillbörlig påverkan.

Vi är dedikerade till att leverera transparent och noggrann rapportering, och vårt engagemang för redaktionellt oberoende är en grundläggande aspekt av våra journalistiska principer.

Realtids- och pålitliga integrationer

Vårt engagemang för att tillhandahålla tillförlitlig information i realtid säkerställs genom robusta integrationer. Vi väljer noggrant API:er, såsom CoinAPI och CoinMarketCap API , för att säkerställa snabb och korrekt data. Vi använder endast väletablerade API:er som har en bevisad meritlista vad gäller tillförlitlighet.

Dessutom testar vi rigoröst plattformar och appar för att säkerställa deras noggrannhet och tillförlitlighet. Våra skribenter får förstahandserfarenhet genom att prova plattformarna de täcker, undersöka faktorer som registrering, insättningsprocesser, handelsgränssnitt, avgifter, säkerhet och support. Vi använder grundliga testmetoder för att säkerställa att informationen vi tillhandahåller är korrekt och pålitlig.

Användning av etablerade API:er

Vi säkerställer tillförlitligheten hos vår information genom att använda väletablerade API:er för realtidsdata. Genom att integrera dessa API:er, såsom CoinAPI och CoinMarketCap API , kan vi förse våra läsare med snabb och korrekt information.

Fördelarna med att använda dessa väletablerade API:er är många. Först och främst säkerställer de tillförlitligheten hos våra datakällor, eftersom dessa API:er är kända för sin noggrannhet och trovärdighet.

Genom att använda etablerade API:er kan vi dessutom komma åt ett brett utbud av datapunkter, vilket ger oss en heltäckande bild av marknaden. Detta gör det möjligt för oss att förse våra läsare med aktuella och värdefulla insikter.

Rigorösa tester för noggrannhet och tillförlitlighet

Rigorösa tester för noggrannhet och tillförlitlighet

Hur säkerställer vi att vår information är korrekt och tillförlitlig?

På BTI har vi rigorösa testmetoder på plats för att verifiera noggrannheten och tillförlitligheten hos de plattformar och appar vi täcker. Våra skribenter får förstahandserfarenhet genom att själva prova dessa plattformar, undersöka faktorer som registrering, insättningsprocesser, handelsgränssnitt, avgifter, säkerhet och support.

Vi förlitar oss också på väletablerade API:er, såsom CoinAPI och CoinMarketCap API , för att tillhandahålla realtidsdata och korrekta data.

Dessutom är vår finansieringsmodell utformad för att upprätthålla vårt redaktionella oberoende och säkerställa opartiskt innehåll. Vi genererar intäkter genom affiliate-marknadsföring, genom att noggrant välja affiliates baserat på produkter och tjänster som vårt team själva skulle använda.

Du kan vara säker på att vi är fast beslutna att ge dig korrekt och tillförlitlig information som du kan lita på.

Förstahandserfarenhet av täckta plattformar

Vårt team får förstahandserfarenhet av de plattformar vi täcker. Vi tror att för att kunna tillhandahålla korrekt och värdefull information till våra läsare är det avgörande att ha direkt erfarenhet av dessa plattformar. Detta tillåter oss att grundligt utvärdera deras funktioner, funktionalitet och övergripande användarupplevelse.

Vår process inkluderar att genomföra djupgående plattformsgranskningar, där vi bedömer olika aspekter som registrering, insättningsprocesser, handelsgränssnitt, avgifter, säkerhet och support. Dessutom söker och överväger vi aktivt feedback från användare för att få en heltäckande förståelse för styrkorna och svagheterna hos dessa plattformar.

Vinstdrivande affärsmodell

För att stödja vårt uppdrag att tillhandahålla korrekt och värdefull information, fungerar vi som en vinstdrivande affärsmodell. Vi förstår vikten av lönsamhet och journalistisk integritet och strävar efter att balansera intäktsgenerering med opartiskt innehåll.

Som ett vinstdrivande företag genererar vi intäkter genom affiliate-marknadsföring. Vi vill dock försäkra våra läsare om att våra principer inte äventyras för affiliates, och vi är angelägna om att producera opartiskt innehåll. Våra affiliates väljs utifrån produkter och tjänster som vårt team själva skulle använda, vilket säkerställer att vi upprätthåller vårt engagemang för att tillhandahålla objektiv information.

Vi tror att det är möjligt att vara lönsam samtidigt som vi upprätthåller vår journalistiska integritet. Vi är dedikerade till transparens och tillhandahåller värdefullt innehåll till våra läsare, utan att kompromissa med vårt engagemang för opartisk rapportering.

Vinstdrivande affärsmodell

Opartiskt innehåll trots affiliate-marknadsföring

Trots vår vinstdrivande affärsmodell och intäkter som genereras genom affiliate-marknadsföring, behåller vi vårt engagemang för opartiskt innehåll. Att balansera affiliatepartnerskap och säkerställa opartiska produktrekommendationer är en högsta prioritet för oss.

Vi väljer noggrant ut våra affiliates baserat på de produkter och tjänster som vårt team personligen skulle använda. Principerna äventyras inte för affiliates skull. Våra skribenter och redaktörer följer strikta redaktionella riktlinjer som betonar transparens, faktakontroll och undvikande av intressekonflikter.

Vi har också rigorösa kvalitetskontrollåtgärder på plats för att upprätthålla integriteten hos vårt innehåll. Dessutom uppmuntrar vi läsarfeedback och felrapportering för att säkerställa att eventuella misstag omedelbart korrigeras.

Vårt mål är att tillhandahålla objektiv, grundlig och transparent information till våra läsare, oavsett våra affiliate partnerskap.

Betrodda medieomnämnanden och närvaro i sociala medier

Genom att vara med i välkända medier och ha en stark närvaro på sociala medier har BTI byggt upp förtroende och trovärdighet bland sin publik.

Webbplatsen har nämnts i välrenommerade medier som New York Times, The Guardian, Business Insider, Bloomberg och Huffington Post. Det har också fått omnämnanden i media från IBM, TechCrunch, Yahoo Finance, Associated Press, Coindesk, International Business Times, The Observer och Engadget.

Dessa omnämnanden i media visar det erkännande och trovärdighet som BTI har fått i branschen.

Förutom medias trovärdighet har BTI ett betydande engagemang i sociala medier med en Facebook-sida med 13 000 följare och ett Twitter-flöde med 13,3 000 följare.

Denna starka närvaro på sociala medier möjliggör direkt interaktion med publiken och ökar ytterligare förtroendet och trovärdigheten som BTI har etablerat.

Vanliga frågor

Hur säkerställer BTI expertis hos deras författare?

Att säkerställa expertis och skribentverifiering är avgörande för vår process. Vi har ett mångsidigt team med över 40 skribenter från hela världen, med lång erfarenhet av investeringar och kryptoindustrin. Våra skribenter är specialiserade på specifika ämnen baserat på deras expertis, vilket säkerställer en djupgående kunskap. Vi upprätthåller höga redaktionella standarder genom rigorös faktakontroll, korrekturläsning och efterlevnad av redaktionella riktlinjer och stilriktlinjer. Detta säkerställer att vårt innehåll är korrekt, pålitligt och pålitligt.

Vilka åtgärder vidtas för att upprätthålla transparens och undvika intressekonflikter i den redaktionella processen?

Åtgärder som vidtas för att upprätthålla transparens och undvika intressekonflikter i vår redaktionella process inkluderar:
Strikta redaktionella riktlinjer, som säkerställer transparens, undvikande av intressekonflikter och faktakontroll.
Matcha vårt team med över 40 skribenter till ämnen baserat på deras personliga expertis, vilket säkerställer högsta kunskapsnivå och trovärdighet.
Upprätthålla redaktionellt oberoende och inte acceptera betalningar från tredje part för specifika ämnen.
Dessa åtgärder garanterar att vårt innehåll är opartiskt, transparent och pålitligt.

Hur säkerställer BTI en konsekvent och tillgänglig ton i sina artiklar?

Vi säkerställer en konsekvent ton och tillgängligt skrivande i våra artiklar genom att följa strikta redaktionella riktlinjer. Vårt team av erfarna skribenter är specialiserade på specifika ämnen, vilket gör att de kan behålla en konsekvent ton genom hela sina artiklar.
Dessutom hjälper våra stilriktlinjer oss att kommunicera komplexa koncept på ett tillgängligt sätt. Vi korrekturläser även våra artiklar för att undvika fel som kan hindra förståelsen.

Kan du förklara den grundliga korrekturläsningsprocessen som BTI -artiklar går igenom?

Våra artiklar på BTI går igenom en noggrann korrekturprocess för att säkerställa noggrannhet och kvalitet.
Vårt team av skribenter, med sin expertis inom investeringar och kryptoindustrin, producerar väl undersökt innehåll.
Efter att ha skrivits granskas artiklarna noggrant av våra redaktörer för att kontrollera eventuella fel eller inkonsekvenser.
Denna process hjälper till att upprätthålla en konsekvent och tillgänglig ton i våra artiklar.
Vi är stolta över våra skribenters expertis och den rigorösa korrekturläsningsprocessen som garanterar tillförlitlig och pålitlig information för våra läsare.

Hur bibehåller BTI redaktionellt oberoende och säkerställer att inga betalningar accepteras från tredje part för specifika ämnen?

Att upprätthålla redaktionellt oberoende är av yttersta vikt för oss. Vi har strikta riktlinjer på plats för att säkerställa att inga betalningar accepteras från tredje part för specifika ämnen.
Våra skribenter matchas till ämnen baserat på deras personliga expertis, och de följer våra redaktionella riktlinjer, som prioriterar transparens och faktagranskning.
Vi värdesätter opartiskt innehåll och kompromissar inte med våra principer för ekonomisk vinning. Förtroende och integritet är kärnan i allt vi gör.