Privatumo politika

Mes („Mes”, „Mes” arba „Mūsų”) esame įsipareigoję užtikrinti jūsų Asmens duomenų apsaugą ir jūsų privatumą.

Ši privatumo politika sukurta siekiant informuoti jus apie tai, kaip mes valdome, renkame, saugome ir naudojame jūsų pateiktą informaciją, susijusią su interneto svetaine x-bitcoin-club.com (toliau – Interneto svetainė).

Laikysimės šių principų:

 • skaidriai rinkti ir tvarkyti jūsų Asmens duomenis:

Mums svarbu, kad jūs visada turėtumėte visą informaciją, kurios reikia, kad galėtumėte priimti pagrįstus sprendimus dėl jūsų Asmens duomenų tvarkymo, kai lankotės mūsų Svetainėje arba kai sutinkate pradėti prekybą su trečiosios šalies prekybos platforma. Šiuo tikslu Mes naudosime įvairius metodus ir priemones, kad tinkamu būdu ir laiku pateiktume jums atitinkamą informaciją apie jūsų Asmens duomenų tvarkymą.

Be to, jei nustatysime, kad jums reikia pateikti konkrečią informaciją, ją pateiksime jums tinkamu laiku ir tinkamoje vietoje.

Taip pat mielai atsakysime į visus jums rūpimus klausimus ir, atsižvelgdami į teisinius apribojimus, pateiksime jums reikalingus paaiškinimus. Šiuo tikslu galite kreiptis į Mus siųsdami el. laišką šiuo adresu: [email protected].

 • Tvarkyti jūsų asmens duomenis tik Politikoje nurodytais tikslais:

Tikslai, kuriais Mes galime tvarkyti jūsų Asmens duomenis, inter alia, yra šie: suteikti jums galimybę naudotis Svetaine ir prisijungti prie trečiosios šalies prekybos platformų (toliau – Prekybos platformos). „Paslaugos”), kad pagerintume Svetainės naudotojų patirtį, patobulintume Paslaugas (įskaitant Svetainę), apsaugotume Mūsų teises ir interesus, vykdytume verslo ir administracinę veiklą, kuri padeda teikti Paslaugas Svetainės naudotojams, ir (arba) laikytumėmės bet kokių teisinių ir (arba) reguliavimo reikalavimų.

Be to, Mes tvarkysime jūsų Asmens duomenis, kad suprastume jūsų asmeninius poreikius ir pageidavimus.

 • Investuoti daug išteklių, kad būtų gerbiamos jūsų teisės, susijusios su jūsų asmens duomenimis:

Naudojame daug išteklių, kad galėtumėte pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis. Todėl bet kuriuo metu galite kreiptis į Mus, norėdami peržiūrėti savo Asmens duomenis, paprašyti, kad juos pakeistume, ištrintume, nutrauktume jų naudojimą konkrečiais tikslais ar apskritai arba perduotume juos jums ar trečiajai šaliai. Jūsų pageidavimus įvykdysime laikydamiesi įstatymų.

 • saugoti jūsų Asmens duomenis:

Nors negalime pažadėti absoliučios jūsų Asmens duomenų apsaugos, galime pažadėti, kad naudojame ir toliau naudosime įvairias priemones ir būdus, kuriais siekiama užtikrinti jūsų Asmens duomenų apsaugą.

Mūsų išsami privatumo politika

1. Apimtis?

Šioje Politikoje aprašoma, kokius asmens duomenis Bendrovė renka apie fizinius asmenis ir kaip juos renka, naudoja, dalijasi su trečiosiomis šalimis, saugo, apdoroja ir pan.

Šioje Politikoje „asmens duomenys” – tai bet kokia informacija, susijusi su identifikuotu arba identifikuojamu fiziniu asmeniu. Fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti tiesiogiai arba kartu su papildoma informacija, kurią mes turime arba kurią galime gauti.

Šioje Politikoje „Asmens duomenų tvarkymas” reiškia bet kokią su Asmens duomenimis atliekamą operaciją ar operacijų rinkinį, įskaitant Asmens duomenų rinkimą, įrašymą, organizavimą, struktūrizavimą, saugojimą, adaptavimą ar keitimą, paiešką, peržiūrą, naudojimą, atskleidimą perduodant, platinimą ar kitokį pateikimą, lyginimą ar derinimą, apribojimą, ištrynimą ar sunaikinimą.

Mūsų Paslaugos skirtos plačiajai auditorijai ir nėra skirtos jaunesniems nei 18 metų vaikams. Mes sąmoningai nerenkame ir neprašome informacijos iš jaunesnių nei 18 metų asmenų ir sąmoningai neleidžiame tokiems asmenims naudotis mūsų Paslaugomis. Jei sužinosime, kad buvo renkama informacija apie vaiką, imsimės pagrįstų veiksmų, kad tokia informacija būtų kuo greičiau ištrinta.

2. Kada renkame jūsų asmens duomenis?

Asmens duomenis apie jus renkame, kai naudojatės Paslaugomis, naudojatės paslaugų kanalais ir Svetaine. Kai kuriais atvejais jūs patys aktyviai pateikiate mums Asmens duomenis, o kitais atvejais Mes renkame jūsų Asmens duomenis nagrinėdami ir analizuodami jūsų naudojimąsi Mūsų paslaugomis ir (arba) Mūsų paslaugų kanalais arba gauname jūsų duomenis iš trečiųjų šalių partnerių.

3. Neįpareigojimas teikti asmens duomenis bendrovei ir jo pasekmės

Jūs neprivalote mums pateikti jokių savo Asmens duomenų. Tačiau kai kuriais atvejais, nepateikę tokių Asmens duomenų, mes negalėsime jums teikti Paslaugų, negalėsite naudotis Svetaine ir (arba) Paslaugos ir Svetainė veiks netinkamai.

4. Kokius asmens duomenis renkame? Asmens duomenys, kuriuos renkame po kiekvieno naršymo Svetainėje:

ši informacija apima internetinės veiklos žurnalą, srauto informaciją (įskaitant, bet neapsiribojant, IP adresą, prieigos laiką, prieigos datą, aplankytą (-us) tinklalapį (-ius) ir mobilųjį (-ius) puslapį (-ius), naudotą kalbą, programinės įrangos avarijų ataskaitas ir naudotos naršyklės tipą, informaciją apie jūsų naudotą įrenginį. Kai kuri iš šios informacijos gali neidentifikuoti jūsų asmeniškai, todėl ji nėra asmens duomenys.

Asmens duomenys, kuriuos gauname iš jūsų: bet kokie Asmens duomenys, kuriuos mums pateikiate savo noru, kai per mus kreipiatės į trečiosios šalies prekybos platformą.

Asmens duomenys, kuriuos specialiai pateikiate trečiųjų šalių platformoms, kad galėtumėte prekiauti: ši informacija apima jūsų vardą, pavardę, telefono numerį ir el. pašto adresą.

5. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir jų teisinis pagrindas

Bendrovė tvarko jūsų asmens duomenis vienu ar keliais šiame skyriuje nurodytais tikslais ir remdamasi atitinkamu teisiniu pagrindu.

Bendrovė netvarkys jūsų Asmens duomenų, jei tokiam tvarkymui nėra teisinio pagrindo. Teisiniai pagrindai, kuriais remdamasi Bendrovė gali tvarkyti jūsų asmens duomenis, yra šie:

 • Jūs davėte sutikimą tvarkyti jūsų Asmens duomenis vienu ar keliais konkrečiais tikslais. Tai taikoma tais atvejais, kai Jūs specialiai pateikiate savo duomenis per Svetainę, kad mes galėtume juos pateikti trečiosios šalies prekybos platformai.
 • Duomenis būtina tvarkyti dėl teisėtų Bendrovės arba trečiosios šalies interesų. Pavyzdžiui, siekiant tobulinti Mūsų paslaugas arba siekiant įgyvendinti ar apginti teisinius reikalavimus.
 • Duomenis būtina tvarkyti, kad būtų laikomasi teisinės prievolės, kuri taikoma Bendrovei.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip Bendrovė ar trečioji šalis turi tvarkyti duomenis teisėtų interesų, kurių siekia Bendrovė ar trečioji šalis, tikslais, galite bet kuriuo metu kreiptis į mus išsiųsdami pranešimą el. pašto adresu.

Toliau pateiktame sąraše nurodyti tikslai, kuriais galime tvarkyti jūsų Asmens duomenis, ir tokio tvarkymo teisinis pagrindas:

TikslasTeisinis pagrindas
1Kad jūsų prašymu galėtų pateikti jūsų duomenis trečiosioms šalims, siekdama prieiti prie skaitmeninio ryšio, prekyba gali rinkti jūsų asmens duomenis, kad galėtų juos pateikti trečiosioms šalims, jei to konkrečiai paprašysite.Jūs davėte sutikimą tvarkyti jūsų Asmens duomenis vienu ar keliais konkrečiais tikslais.
2Siekiant atsakyti į jūsų užklausas, prašymus ir (arba) skundus, būtina tvarkyti jūsų Asmens duomenis, kad būtų galima atsakyti į jūsų užklausas, susijusias su naudojimusi Paslaugomis.Duomenis būtina tvarkyti siekiant teisėtų Bendrovės arba trečiosios šalies interesų.
3Siekdami laikytis teisinių prievolių arba teisminių ar administracinių nurodymų, tvarkome jūsų Asmens duomenis, kad įvykdytume įvairias savo teisines prievoles.Duomenis būtina tvarkyti, kad būtų laikomasi teisinės prievolės, kuri taikoma Bendrovei.
4Siekdami tobulinti savo PaslaugasMesgalime naudoti jūsų Asmens duomenis, kad galėtume tobulinti savo Paslaugas. Toks tvarkymas, be kita ko, apima bet kokius avarijų žurnalus ar kitas su Paslaugomis susijusias gedimų ataskaitas.Duomenis būtina tvarkyti siekiant teisėtų Bendrovės arba trečiosios šalies interesų.
5Siekdami užkirsti kelią sukčiavimui, piktnaudžiavimui mūsų paslaugomisDuomenis būtina tvarkyti siekiant teisėtų Bendrovės arba trečiosios šalies interesų.
6Kad galėtume vykdyti ir palaikyti įvairią veiklą, padedančią teikti mūsų Paslaugas.Tokiaveikla apima pagalbines funkcijas, verslo plėtros veiklą, strateginių sprendimų priėmimą, priežiūros mechanizmus ir kt.Duomenis būtina tvarkyti siekiant teisėtų Bendrovės arba trečiosios šalies interesų.
7Siekdami atlikti analizę, įskaitant statistinę analizęPriimdamisprendimus įvairiais klausimais, naudojame įvairias analitines priemones (įskaitant statistines).Duomenis būtina tvarkyti siekiant teisėtų Bendrovės arba trečiosios šalies interesų.
8Siekiant apsaugoti mūsų ir trečiųjų šalių interesus, teises ir turtą, įskaitant teisinių reikalavimų inicijavimą, vykdymą ar gynybą.Mes galime tvarkyti jūsų Asmens duomenis, kad apsaugotume savo ar trečiųjų šalių interesus, teises ir turtą, vadovaudamiesi bet kokiais įstatymais, teisės aktais ar sutartimis, įskaitant bet kokias Mūsų sąlygas ir taisykles.Duomenis būtina tvarkyti siekiant teisėtų Bendrovės arba trečiosios šalies interesų.

6. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Bendrovė taip pat gali dalytis jūsų Asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, teikiančiomis Mums paslaugas, pavyzdžiui, saugojimo ir prieglobos paslaugų teikėjais, informacija apie IP adresą, naudotojų patirties analize ir tyrimais, analitinėmis, techninėmis ir diagnostinėmis paslaugomis.

Be to, galite konkrečiai paprašyti, kad tam tikrus jūsų Asmens duomenis pateiktume trečiųjų šalių prekybos platformoms. Tokiais atvejais mes perduosime Asmens duomenis, kuriuos mums pateiksite šiuo tikslu, tokioms trečiosioms šalims, o jos jūsų Asmens duomenis naudos pagal savo privatumo politiką. Jūsų Asmens duomenimis galime dalytis su keliomis trečiųjų šalių prekybos platformomis.

Bendrovė taip pat gali dalytis jūsų asmens duomenimis su savo susijusiomis įmonėmis ir verslo partneriais, kurie jai teikia išteklius, leidžiančius Bendrovei praturtinti ir pagerinti jos naudotojams teikiamų paslaugų ir produktų lygį.

Bendrovė gali dalytis jūsų Asmens duomenimis su vyriausybinėmis, vietos, oficialiomis ir reguliavimo institucijomis, taip pat jei toks atskleidimas būtinas siekiant apsaugoti mūsų ir trečiųjų šalių interesus, teises ir turtą, įskaitant teisinių reikalavimų inicijavimą, vykdymą ar gynybą.

Be to, Mes galime atskleisti jūsų Asmens duomenis potencialiems Bendrovės ir (arba) bet kurios Bendrovės įmonių grupei, kuriai priklauso Bendrovė, priklausančios bendrovės pirkėjams, investuotojams ar skolintojams arba bet kokio panašaus sandorio atveju (įskaitant Bendrovės ir (arba) bet kurios Bendrovės įmonių grupei, kuriai priklauso Bendrovė, priklausančios bendrovės turto pardavimą) ir (arba) ryšium su bet kokiu Bendrovės ir (arba) bet kurios Bendrovės įmonių grupei, kuriai priklauso Bendrovė, priklausančios bendrovės susijungimu, reorganizavimu, konsolidavimu ar bankrotu.

7. Slapukai ir trečiųjų šalių paslaugos

Galime naudotis tam tikromis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, analitinėmis bendrovėmis arba bendrovėmis, teikiančiomis reklamą mūsų Svetainėje, kurios taip pat gali naudoti slapukus arba kitas technologijas, o šioms praktikoms ir paslaugų teikėjams taikomos jų pačių taisyklės.

Slapukas (nedidelis tekstinis failas) įdiegiamas į įrenginį, per kurį lankotės Svetainėje arba prie jos prieinate. Slapukai leidžia rinkti informaciją apie jus ir jūsų elgesį, kad būtų galima pagerinti jūsų naudotojo patirtį, įsiminti jūsų pageidavimus ir nustatymus, pritaikyti ir pasiūlyti jums jus dominančius produktus ir paslaugas. Slapukai taip pat gali būti naudojami statistiniams duomenims rinkti ir analizei atlikti.

Kai kurie iš slapukų, kuriuos galime naudoti, yra sesijos slapukai, kurie į jūsų įrenginį atsisiunčiami laikinai ir galioja tol, kol uždarote interneto naršyklę, o kiti yra nuolatiniai slapukai, kurie išlieka jūsų įrenginyje po to, kai nustojate naršyti Svetainėje, ir gali būti naudojami siekiant padėti Svetainei įsiminti jus kaip grįžtantį lankytoją, kai grįžtate į Svetainę.

Slapukų tipai:

Slapukai, kuriuos galime naudoti, skirstomi pagal jų funkcijas:

Slapukų tipasTikslasPapildoma informacija
Griežtai būtini slapukaiŠie slapukai yra būtini tam, kad galėtumėte naršyti Svetainėje ir naudotis jūsų prašomomis funkcijomis. Jie naudojami siekiant pateikti jums mūsų turinį, produktus ir paslaugas, kurių prašėte.Tokie slapukai yra būtini tam, kad jūsų įrenginys galėtų atsisiųsti arba transliuoti informaciją, kad galėtumėte naršyti Svetainėje, naudotis jos funkcijomis ir grįžti į anksčiau aplankytus puslapius.šie slapukai renka jūsų Asmens duomenis, pavyzdžiui, naudotojo vardą ir paskutinio prisijungimo datą, ir identifikuoja jus kaip prisijungusį prie Svetainės.Šie slapukai ištrinami, kai uždarote interneto naršyklę (sesijos slapukai).
Funkciniai slapukaiŠie slapukai naudojami atpažinti jus, kai grįžtate į Svetainę, ir leidžia Mums įsiminti jūsų pasirinkimus ir nuostatas.Šie slapukai išlieka po jūsų interneto naršyklės uždarymo ir galioja tol, kol baigiasi jų galiojimo laikas.
Veiklos slapukaiŠie slapukai naudojami apibendrintiems statistiniams duomenims apie Svetainės veikimą pateikti ir tokiam veikimui išbandyti bei pagerinti, kad būtų užtikrinta geresnė naudotojų patirtis. Be to, jie leidžia Mums atlikti analitines funkcijas Svetainėje.Šiais slapukais renkami anoniminiai duomenys, nesusiję su identifikuotu ar identifikuojamu fiziniu asmeniu.Šie slapukai galioja skirtingą laiką; kai kurie ištrinami, kai uždarote naršyklę, o kiti galioja neribotą laiką.

Slapukų blokavimas ir pašalinimas

Galite pakeisti naršyklės nustatymus, kad blokuotumėte ir ištrintumėte kai kuriuos arba visus slapukus. Toliau pateikiamos nuorodos į instrukcijas, kaip tai padaryti su kai kuriomis populiariausiomis interneto naršyklėmis:

 • „Firefox”
 • „Microsoft Edge
 • „Google Chrome
 • Safari

Tačiau atkreipkite dėmesį, kad tokiu atveju kai kurios arba visos Svetainės funkcijos ir ypatybės gali veikti ne taip, kaip numatyta.

PRANEŠIMAS APIE SEKIMĄ INTERNETU

ŠIUO METU ŠI PASLAUGA NEPALAIKO „NESEKTI” SIGNALŲ.

8. Asmens duomenų apie jus saugojimas

Bendrovė saugo jūsų Asmens duomenis tiek laiko, kiek to reikia šioje Politikoje nurodytiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams įgyvendinti, arba ilgesnį laikotarpį, kaip reikalaujama pagal Mums taikomus teisės aktus, reglamentus, politiką ir įsakymus.

Jūsų informacija dalinsimės su trečiųjų šalių prekybos platformomis 12 mėnesių ir, gavę mūsų sutikimą, dalinsimės dar 12 mėnesių.

Siekdami užtikrinti, kad jūsų Asmens duomenys nebūtų saugomi ilgiau nei reikia, mes periodiškai peržiūrime Mūsų saugomus Asmens duomenis ir tikriname, ar galima ištrinti kokius nors Asmens duomenis.

9. Asmens duomenų perdavimas į trečiąją šalį arba tarptautinę organizaciją

Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami į trečiąją šalį (t. y. kitą jurisdikciją nei ta, kurioje gyvenate) arba tarptautinėms organizacijoms. Tokiomis aplinkybėmis Bendrovė imasi tinkamų apsaugos priemonių, kad užtikrintų jūsų asmens duomenų apsaugą ir užtikrintų, kad duomenų subjektai turėtų įgyvendinamas duomenų subjekto teises ir veiksmingas teisių gynimo priemones.

Jei esate EEE (Europos ekonominės erdvės) gyventojas, atkreipkite dėmesį, kad šiomis apsaugos priemonėmis ir apsauga galėsite naudotis, jei įvykdysite bet kurią iš toliau nurodytų sąlygų:

 • Duomenys perduodami į trečiąją šalį arba tarptautinę organizaciją, kuri, ES Komisijos sprendimu, užtikrina tinkamą jai perduodamų asmens duomenų apsaugos lygį pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – BDAR) 45 straipsnio 3 dalį.
 • Perdavimas vykdomas pagal teisiškai privalomą ir vykdytiną valdžios institucijų ar įstaigų dokumentą pagal BDAR 46 straipsnio 2 dalies a punktą; arba
 • Duomenys perduodami pagal standartines duomenų apsaugos sąlygas, kurias ES Komisija priėmė pagal BDAR 46 straipsnio 2 dalies c punktą. ES Komisijos patvirtintas nuostatas galima rasti adresu https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

Galite paprašyti, kad Bendrovė pateiktų jums išsamią informaciją apie apsaugos priemones, kurias ji taiko jūsų asmens duomenims, perduodamiems į trečiąją šalį ar tarptautinę organizaciją, apsaugoti, siųsdami el. laišką šiuo adresu: [email protected].

10. Jūsų asmens duomenų apsauga

Įgyvendiname tinkamas technines ir organizacines priemones, kad užtikrintume tinkamą Asmens duomenų saugumo lygį, atsižvelgdami į tvarkymo keliamą riziką, visų pirma dėl atsitiktinio ar neteisėto Asmens duomenų sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo, neteisėtos prieigos prie perduotų, saugomų ar kitaip tvarkomų Asmens duomenų arba prieigos prie jų.

Mes negalime garantuoti ir netvirtiname, kad jūsų Asmens duomenų privatumas bus užtikrintas be klaidų, ir Mes nebūsime atsakingi už bet kokią netiesioginę, atsitiktinę, pasekminę ar baudinę žalą, susijusią su jūsų Asmens duomenų naudojimu ar paskelbimu, įskaitant, bet neapsiribojant, Asmens duomenų atskleidimą dėl perdavimo klaidų, neautorizuotos trečiosios šalies prieigos ar kitų priežasčių, kurių Mes negalime kontroliuoti.

Dėl teisinių ar kitų nuo Mūsų nepriklausančių prievolių galime būti priversti perduoti jūsų Asmens duomenis trečiosioms šalims, pvz., valdžios institucijoms. Tokiomis aplinkybėmis Mes ribotai kontroliuojame tokių trečiųjų šalių jūsų Asmens duomenų apsaugos lygį.

Bet koks Asmens duomenų perdavimas internetu negali būti visiškai apsaugotas. Todėl Bendrovė negali užtikrinti jūsų asmens duomenų apsaugos, kai jie perduodami mums internetu.

11. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines

Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių svetaines ir (arba) programas. Bendrovė nekontroliuoja tokių svetainių ir taikomųjų programų, taip pat tokių svetainių ir taikomųjų programų atliekamo jūsų Asmens duomenų rinkimo ir (arba) tvarkymo, ir Mes neatsakome už tokias svetaines ir taikomąsias programas, taip pat už jų privatumo ir duomenų apsaugos politiką ir veiklą. Ši politika netaikoma jokiems veiksmams, atliekamiems tokiose svetainėse ir (arba) programose.

Kai lankotės tokių trečiųjų šalių svetainėse ir (arba) programose, rekomenduojame atidžiai peržiūrėti jų privatumo politiką prieš pradedant naudotis tokiomis svetainėmis ir (arba) programomis ir prieš atskleidžiant bet kokius jūsų Asmens duomenis.

13. Jūsų teisės, susijusios su jūsų asmens duomenimis

Apskritai turite teisę prašyti, kad Mes pateiktume jums patvirtinimą, ar mes renkame jūsų Asmens duomenis, prašyti peržiūrėti tokius duomenis, prireikus ištaisyti jų turinį ir ištrinti mums nebereikalingus Asmens duomenis. Taip pat galite apriboti savo sutikimą tam tikram savo Asmens duomenų tvarkymui.

Jei esate EEE gyventojas, perskaitykite šį skyrių:

Turite teisę į šias teises, susijusias su jūsų asmens duomenimis. Norėdami pasinaudoti tokiomis teisėmis, galite siųsti prašymą pasinaudoti savo teisėmis šiuo el. pašto adresu:

Teisė susipažinti

Turite teisę gauti iš Bendrovės patvirtinimą, ar jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi, ir, jei taip yra, susipažinti su Asmens duomenimis ir toliau nurodyta informacija: (1) duomenų tvarkymo tikslus; (2) atitinkamų Asmens duomenų kategorijas; (3) duomenų gavėjus arba duomenų gavėjų kategorijas, kuriems Asmens duomenys buvo arba bus atskleisti, visų pirma gavėjus trečiosiose šalyse, nepriklausančiose Europos ekonominei erdvei (EEE), arba tarptautines organizacijas; (4) jei įmanoma, numatomą laikotarpį, kurį Asmens duomenys bus saugomi, arba, jei neįmanoma, kriterijus, kuriais remiantis tas laikotarpis buvo nustatytas; (5) teisės reikalauti iš Bendrovės ištaisyti ar ištrinti Asmens duomenis arba apriboti jūsų Asmens duomenų tvarkymą, arba nesutikti su tokiu tvarkymu egzistavimą; (6) teisę pateikti skundą priežiūros institucijai; (7) jei Asmens duomenys surinkti ne iš jūsų, bet kokią turimą informaciją apie jų šaltinį; (8) profiliavimo egzistavimą; ir (9) jei Asmens duomenys perduodami į trečiąją valstybę, nepriklausančią EEE, arba tarptautinei organizacijai, atitinkamas apsaugos priemones, susijusias su perdavimu.

Bendrovė pateikia tvarkomų Asmens duomenų kopiją ir gali imti pagrįstą mokestį už bet kokias kitas jūsų prašomas kopijas. Jei prašymą pateikiate elektroninėmis priemonėmis ir jei neprašote kitaip, informacija pateikiama įprastai naudojama elektronine forma.

Teisė gauti asmens duomenų kopiją neturi neigiamai paveikti kitų asmenų teisių ir laisvių. Todėl, jei prašymas pažeidžia kitų asmenų teises ir laisves, Bendrovė gali nevykdyti jūsų prašymo arba vykdyti jį ribotai.

Teisė į ištaisymą

Turite teisę reikalauti, kad Bendrovė ištaisytų netikslius jūsų asmens duomenis. Atsižvelgdami į duomenų tvarkymo tikslus, turite teisę reikalauti, kad neišsamūs asmens duomenys apie jus būtų papildyti, be kita ko, pateikiant papildomą pareiškimą.

Teisė į ištrynimą

taikomi šie pagrindai: (a) Asmens duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti ar kitaip tvarkomi; (b) atšaukiate savo sutikimą, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; (c) bet kuriuo metu, remdamiesi su jūsų konkrečia situacija susijusiomis priežastimis, prieštaraujate, kad jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis mūsų arba trečiosios šalies teisėtais interesais, ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis; (d) nesutinkate, kad jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais; (e) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; arba (f) jūsų asmens duomenys turi būti ištrinti, kad būtų įvykdyta teisinė prievolė, numatyta Europos Sąjungos arba valstybės narės teisėje, kuri taikoma Bendrovei.

Ši teisė netaikoma, jei tvarkyti duomenis būtina (a) siekiant įvykdyti teisinę prievolę, kurią reikia tvarkyti pagal Europos Sąjungos arba valstybės narės teisę, kuri taikoma Bendrovei; arba (b) teisiniams reikalavimams pareikšti, vykdyti ar ginti.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Turite teisę reikalauti, kad Bendrovė apribotų jūsų Asmens duomenų tvarkymą, jei taikomas vienas iš toliau nurodytų atvejų: (a) jūs užginčijate Asmens duomenų tikslumą per laikotarpį, per kurį Bendrovė gali patikrinti jūsų Asmens duomenų tikslumą; (b) duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir jūs nesutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų ištrinti, ir prašote apriboti jų naudojimą; (c) Bendrovei nebereikia jūsų Asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau Asmens duomenys jums reikalingi teisiniams reikalavimams pareikšti, vykdyti ar ginti; (d) jei tvarkyti jūsų Asmens duomenis būtina dėl Bendrovės ar trečiosios šalies teisėtų interesų, išskyrus atvejus, kai Mes įrodome įtikinamus teisėtus tvarkymo pagrindus, kurie yra viršesni už jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus; arba (e) jei jūsų asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, jei jie susiję su tokia tiesiogine rinkodara.

Jei jūsų prašymu buvo apribotas jūsų Asmens duomenų tvarkymas, tokie Asmens duomenys, išskyrus saugojimą, tvarkomi tik gavus jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus arba apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises, arba dėl Europos Sąjungos ar valstybės narės svarbaus viešojo intereso priežasčių.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Turite teisę gauti savo Asmens duomenis, kuriuos pateikėte Bendrovei, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, taip pat turite teisę perduoti tokius Asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, jei (a) duomenų tvarkymas grindžiamas jūsų sutikimu arba sutartimi, kurios šalimi esate, ir (b) duomenų tvarkymas atliekamas automatizuotomis priemonėmis.

Naudodamiesi savo teise į duomenų perkeliamumą, turite teisę reikalauti, kad Bendrovė tiesiogiai perduotų jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, jei tai techniškai įmanoma. Jūsų teisės į duomenų perkeliamumą įgyvendinimas nepažeidžia jūsų ir Bendrovės teisių pagal jūsų teisę į duomenų ištrynimą. Be to, teisė į duomenų perkeliamumą neturi neigiamo poveikio kitų asmenų teisėms ir laisvėms.

Teisė prieštarauti

Turite teisę bet kuriuo metu prieštarauti dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia situacija, kad Bendrovė arba trečioji šalis tvarkytų jūsų Asmens duomenis, pagrįstus teisėtais interesais, kurių siekia Bendrovė arba trečioji šalis, įskaitant profiliavimą, pagrįstą tokiais teisėtais interesais. Tokiu atveju Mes nebetvarkysime jūsų asmens duomenų, nebent įrodysime įtikinamas teisėtas priežastis, dėl kurių duomenų tvarkymas yra viršesnis už jūsų interesus, teises ir laisves, arba dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo.

Turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, jei tai susiję su tokia tiesiogine rinkodara.

Teisė atšaukti sutikimą

Galite bet kada atšaukti mums duotą sutikimą tvarkyti jūsų Asmens duomenis, tačiau tai neturi įtakos duomenų tvarkymo, pagrįsto jūsų sutikimu iki jo atšaukimo, teisėtumui.

Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai

Turite teisę pateikti skundą valstybės narės priežiūros institucijai, įsteigtai siekiant apsaugoti fizinių asmenų pagrindines teises ir laisves, susijusias su asmens duomenų tvarkymu Europos Sąjungoje.

Jūsų teisės, susijusios su šiame 13 skyriuje nurodytais jūsų Asmens duomenimis, gali būti apribotos Europos Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais, kurie taikomi Bendrovei.

Prašomą informaciją pagal jūsų teises, nurodytas šiame 13 skirsnyje, pateiksime nepagrįstai nedelsdami ir bet kuriuo atveju per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Prireikus šis laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Apie bet kokį tokį pratęsimą informuosime jus per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, nurodydami vėlavimo priežastis.

Informacija, kurios prašoma pagal šiame 13 skyriuje nurodytas jūsų teises, teikiama nemokamai, nebent šiame 13 skyriuje nurodyta kitaip. Jei prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba pertekliniai, ypač dėl jų pasikartojančio pobūdžio, Mes galime (a) imti pagrįstą mokestį, atsižvelgiant į administracines išlaidas, susijusias su informacijos ar pranešimo teikimu arba prašomų veiksmų atlikimu; arba (b) atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

Bendrovė gali pareikalauti, kad pateiktumėte papildomą informaciją, reikalingą jūsų tapatybei patvirtinti, kad galėtų įvykdyti jūsų užklausą pagal šiame 13 skyriuje nurodytas jūsų teises, jei mums kyla pagrįstų abejonių dėl užklausą pateikusio fizinio asmens tapatybės.

12. Šios politikos pakeitimai

Kartais galime keisti šios politikos sąlygas. Kai pakeisime šią Politiką, apie tokius pakeitimus informuosime jus paskelbdami atnaujintą Politiką Svetainėje. Be to, kai atliksime svarbių šios Politikos pakeitimų, stengsimės jus informuoti apie tokius pakeitimus komunikacijos priemonėmis, kurios, mūsų manymu, yra pagrįstai tinkamos informuoti jus apie tokius pakeitimus, ir paskelbdami pranešimą apie tokius pakeitimus Svetainėje. Jei nenurodyta kitaip, visi pakeitimai įsigalios paskelbus atnaujintą Politiką mūsų Svetainėje.